Alkolås* - før start af motoren

Alkolåsens1 funktion er at forhindre, at bilen føres af en beruset fører.

Alkolåsen aktiveres automatisk, og gøres klar til brug, når bilen åbnes.

P3-0946 Alkolås
 1. Ikon röd cirkel 1Mundstykke til udåndingsprøve.
 2. Ikon röd cirkel 2Strømafbryder.
 3. Ikon röd cirkel 3Sendeknap.
 4. Ikon röd cirkel 4Lampe for batteristatus.
 5. Ikon röd cirkel 5Lampe for resultat af udåndingsprøve.
 6. Ikon röd cirkel 6Lampe angiver klar for udåndingsprøve.
 1. Når kontrollampen (6) lyser grønt, er alkolåsen klar til brug.
 2. Løsn alkolåsen fra dens holder. Hvis alkolåsen befinder sig uden for bilen ved oplåsning, skal den først aktiveres med strømafbryderen (2).
 3. Slå mundstykket (1) ud, tag en dyb indånding, og blæs med et jævnt tryk, indtil der høres en kliklyd efter ca. 5 sekunder. Resultatet bliver en af mulighederne i den følgende tabel Resultat efter udført udåndingsprøve.
 4. Vises ingen meddelelse, kan overførslen til bilen være mislykket. Tryk i så fald på knappen (3) for at sende resultatet manuelt til bilen.
 5. Slå mundstykket ned, og sæt alkolåsen fast i dens holder.
 6. Start motoren efter godkendt udåndingsprøve inden for 5 minutter - ellers skal den udføres en gang til.

Resultat efter udført udåndingsprøve

Kontrollampe (5) + DisplaytekstBetydning
Grøn lampe + Alcoguard Godkendt testStart motoren - ingen alkoholprocent målt.
Gul lampe + Alcoguard Godkendt testMotorstart mulig - målt alkoholprocent er over 0,1 promille, men under den gældende grænseværdi2.
Rød lampe + Ikke godkendt Vent 1 minutMotorstart ikke mulig - målt alkoholprocent er over den gældende grænseværdi2.

 Note

Efter afsluttet kørsel kan motoren genstartes inden for 30 minutter, uden at der skal foretages en ny måling af udåndingsluften.
 1. * Ekstraudstyr/tilbehør.
 2. 1 Kaldes også Alcoguard.
 3. 2 Grænseværdien varierer fra land til land, find ud af, hvad der gælder. Se også Alkolås*

Har det hjulpet?