Automatisk frekvens (AF)

Funktionen vælger automatisk senderen med det stærkeste signal for den indstillede radiostation og kan aktiveres for FM-radio.

For at finde en stærk sender er det under særlige omstændigheder nødvendigt for funktionen at søge igennem hele FM-båndet.

Hvis den indstillede radiostation er gemt som forudindstillet, skifter funktionen ikke sender, selvom automatisk frekvens er aktiveret.

Aktivering/deaktivering i FM-indstilling foretages under FM-menuAlternativ frekvens (AF).

Related documents

Har det hjulpet?