V60 Plug-in Hybrid

2014

Brændstof - håndtering

Der bør ikke bruges brændstof af lavere kvalitet end som anbefalet af Volvo, da motorydelsen og brændstofforbruget ellers forringes.

 Advarsel

Undgå altid indånding af brændstofdampe og at få stænk af brændstof i øjnene.

Ved brændstof i øjnene: Fjern eventuelle kontaktlinser, skyl øjnene med rigeligt vand i mindst 15 minutter og søg lægehjælp.

Brændstof må aldrig indtages. Brændstoffer som benzin, bioethanol og blandinger heraf, og diesel er meget giftigt, og kan forårsage permanent skade eller dødsfald, hvis de indtages. Søg straks lægehjælp, hvis brændstof er blevet indtaget.

 Advarsel

Brændstof, som er spildt på jorden, kan antændes.

Sluk for en brændstofdrevet varmer, før tankning påbegyndes.

Bær aldrig en tændt mobiltelefon i forbindelse med tankning. Ringesignalerne kan frembringe gnister og antænde benzindampe, som igen kan forårsage brand og personskade.

 Vigtigt

Blanding af forskellige brændstoftyper eller brug af brændstof, der ikke anbefales, ophæver Volvos garantier og eventuelle supplerende serviceaftaler - dette gælder alle motorer. Bemærk: Det gælder ikke biler med motorer, der er tilpasset til at køre på ethanolbrændstof(E85).

 Note

Ekstreme vejrforhold, kørsel med anhænger eller kørsel i store højder kombineret med brændstofkvaliteten er faktorer, der kan påvirke bilens præstationsevne.

Har det hjulpet?