Beskyttelsesnet*

Beskyttelsesnettet forhindrer lasten i at blive kastet frem i kabinen under kraftige opbremsninger.
P3-1020-v60 Skyddsnätkassett placering
Opbevaringsplads til beskyttelsesnetkassetter.

Et sammenrulleligt beskyttelsesnet i to kassetter har sin opbevaringsplads under gulvet i bagagerummet.

Fastgøring af netkassetter

Et sammenrulleligt beskyttelsesnet i to kassetter har sin opbevaringsplads under gulvet i bagagerummet.

P3-v60/V60H Skyddsnätkassett montering-1

Den todelte beskyttelsesnetkassette fastgøres på ryglænets bagside. Den smalleste kassette fastgøres i venstre side (set fra bagklappen).

Vip bagsædets ryglæn frem, se Bagsæder.
Indpas kassettens fastgøringsskinner foran ryglænets befæstelsesknaster Ikon röd pil 1.
Skyd kassetten ind på knasterne Ikon röd pil 2.
Vip ryglænet op, og lås det.
  • Afmontering af kassetten foregår i modsat rækkefølge.

Brug af beskyttelsesnettet

P3-v60/V60H Skyddsnätkassett montering-2

Nettet trækkes op og ud af kassetterne. Det er selvlåsende efter ca. 1 minut, hvis bagsædets ryglæn er slået op.

Ikon röd pil 1

Træk den højre del af nettet op med stroppen.

Ikon röd pil 2

Stik stangen ind i fæstet i højre side, og tryk den derefter fremad – stangen fastlåses med et klik.

Ikon röd pil 3

Træk stangens teleskopiske del ud, og klik den fast på den anden side.

Ikon röd pil 4

Træk venstre net op, og hægt det fast på stangen.

  • Sammenrulning foregår i modsat rækkefølge.

Nettet kan også bruges, når bagsædets ryglæn er vippet frem.

Afmontering af netkassetter

Rul beskyttelsesnettet ind i kassetterne på den modsatte måde af proceduren i afsnittet "Brug af beskyttelsesnettet".
Vip hele ryglænet frem.
Skyd kassetterne udad, indtil de frigøres fra skinnerne.

Opbevar kassetterne på deres opbevaringsplads under bagagerumsgulvet.

 Advarsel

Last i bagagerummet skal forankres godt, selv om et korrekt beskyttelsesnet er monteret.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Har det hjulpet?