Kompas*

Bakspejlet har et indbygget display, der viser, i hvilken kompasretning bilens front peger.

Betjening

P3-XC60/V60H Rearview mirror with integrated compass display
Bakspejl med kompas.

Bakspejlets øverste højre hjørne har et indbygget display, som viser, i hvilken kompasretning bilens front peger. Der vises 8 forskellige retninger med en engelsk forkortelse: N (nord), NE (nordøst), E (øst), SE (sydøst), S (syd), SW (sydvest), W (vest) og NW (nordvest).

Kompasset aktiveres automatisk, når bilen startes, eller når nøgleposition II er aktiveret, se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer. For at deaktivere/aktivere kompasset - tryk på knappen på bakspejlets underside, f.eks. ved hjælp af en clips.

Kalibrering

Det kan være nødvendigt at kalibrere kompasset, for at det viser den rigtige kompasretning.

Jordkloden er inddelt i 15 magnetiske zoner. Kompasset bør kalibreres, hvis bilen flyttes mellem flere magnetiske zoner.

Gør som følger for at kalibrere:
Stands bilen i et stort, åbent område uden stålkonstruktioner og højspændingsledninger.
Start bilen, sluk for alt elektrisk udstyr (klimaanlæg, viskere osv.), og kontroller, at alle døre er lukkede.

 Note

Kalibreringen kan mislykkes eller helt udeblive, hvis der ikke slukkes for elektrisk udstyr.
Hold knappen på bakspejlets underside trykket ind i ca. 3 sekunder. Nummeret for den aktuelle magnetisk zone vises.
P3-820 Magnetic zone map
Magnetiske zoner.
Tryk flere gange på knappen, indtil den ønskede magnetiske zone (1–15) vises, se kortet over magnetiske zoner for kompas.
Vent, indtil displayet igen viser tegnet C, eller hold knappen på bakspejlets underside trykket ind i ca. 6 sekunder (brug f.eks. en clips), indtil tegnet C vises.
Kør langsomt i cirkel med en hastighed på højst 10 km/t, indtil en kompasretning vises på displayet. Dette viser, at kalibreringen er klar. Kør derefter yderligere 2 omdrejninger for at finjustere kalibreringen.
Biler med elopvarmet forrude*: Hvis tegnet C vises på displayet, når den elopvarmede forrude aktiveres, skal kalibreringen udføres som beskrevet under punkt 6 ovenfor med den elopvarmede forrude aktiveret, se Afdugning og afisning af forruden.
Gentag ovenstående procedure efter behov.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Har det hjulpet?