V60 Plug-in Hybrid

2014

Løftning af bilen

Ved løftning af bilen er det vigtigt, at donkraften eller løftearmene sættes på de korrekte steder på bilens undervogn.

 Note

Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft, der hører til den respektive bilmodel. Hvis du vælger en anden donkraft end den, som Volvo anbefaler, skal du følge instruktionerne til udstyret.
P3-13w46-V60/V60H Hoisting points
Punkter til placering af donkraften (pilene) for donkraft, der hører til bilen og løftepunkter (markeret med rødt).

Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft foran, skal den sættes under et af de fire løftepunkter længst inde under bilen. Hvis bilen løftes med værkstedsdonkraft bag, skal den sættes under et af løftepunkterne. Vær omhyggelig med at sætte værkstedsdonkraften, så bilen ikke kan glide af donkraften. Brug altid opklodsningsbukke eller lignende.

Hvis bilen løftes med en tosøjlet værkstedslift, kan de forreste og bageste løftearme sættes under de ydre løftepunkter (punkter til placering af donkraften). Foran kan de indre løftepunkter alternativt bruges.

Har det hjulpet?