Trafikskilt-information (RSI)* - begrænsninger

Funktionen Trafikskilt-information (RSI – Road Sign Information) hjælper føreren med at huske hastighedsrelaterede trafikskilte, bilen har passeret. Funktionen har følgende begrænsninger.

RSI-funktionens kamerasensor har begrænsninger, der svarer til det menneskelige øjes – læs mere om kamerasensorens begrænsninger.

Skilte, der indirekte informerer om, at der gælder en hastighedsgrænse, f.eks. skilt for by/byområde, registreres ikke af RSI-funktionen.

Her følger nogle eksempler på, hvad der kan forstyrre funktionen:

  • Blegede skilte
  • Skilte placeret i en kurve
  • Forvredne eller beskadigede skilte
  • Tildækkede eller dårligt placeret skilte
  • Skilte, der er helt eller delvist dækket med frost, sne og/eller snavs.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Har det hjulpet?