Midlertidig dæklapning - betjening

Midlertidig dæklapning ved hjælp af midlertidigt dæklapningssæt (TMK – Temporary Mobility Kit) bruges til at lappe en punktering og kontrollere og justere dæktrykket.

Midlertidig dæklapning

P3/P4-1246-ALL- new version of TMK 2
For information om delenes funktion, se Midlertidigt dæklapningssæt - oversigt.
Fjern etiketten med angivelse af den højeste tilladte hastighed (sidder på den ene side af kompressoren), og anbring den på rattet.

 Advarsel

Hastigheden må ikke overstige 80 km/t, når den midlertidige dæklapning har været brugt. Volvo anbefaler dig at opsøge et autoriseret Volvo-værksted for inspektion af det lappede dæk (maksimal kørselsstrækning 200 km). Personalet kan afgøre, om dækket kan repareres, eller om det skal udskiftes.

 Advarsel

Tætningsvæsken kan irritere huden. Ved kontakt med huden skal væsken straks vaskes af med vand og sæbe.
Kontrollér, at afbryderen står på 0, og find ledningen og luftslangen frem.

 Note

Flaskens forsegling må ikke bryde før brug. Når flasken skrues fast, brydes forseglingen automatisk.
Skru det orange dæksel af, og skru proppen af flasken.
Skru flasken fast i flaskeholderen.

 Advarsel

Skru ikke flasken af, den er udstyret med en bagstopper for at forhindre lækage.

Tage ventildækslet af1

Tag torxnøglen ud (sidder i skumblokken bag panelet i venstre side af bagagerummet).

Tryk torxnøglen ind i hullet.

Lirk dækslet løst ved hjælp af torxnøglen (A).

P3-1246-V60H-TMK removing valve cover

Skru ventilhætten af, og forbind slangen fra kompressoren til ventilen.

Tilslut slangen fra kompressoren til ventilen.
Slut ledningen til 12 V-stikkontakten, og start bilen.

 Note

Hvis kompressoren er forbundet til en af de to 12 V kontakter i tunnelkonsollen, må en anden strømforbruger ikke være tilsluttet til den anden kontakt.

 Advarsel

Efterlad ikke børn i bilen uden opsyn, når motoren kører.
Stil afbryderen på I.

 Advarsel

Stå aldrig ved siden af dækket, når kompressoren pumper. Hvis der opstår revnedannelser eller ujævnheder, skal der straks slukkes for kompressoren. Man bør ikke køre videre. Det anbefales at kontakte et autoriseret dækværksted.

 Note

Når kompressoren starter, kan trykket øges op til 6 bar, men trykket falder efter ca. 30 sekunder.
Fyld dækket i 7 minutter.

 Vigtigt

Risiko for overophedning. Kompressoren må ikke køre længere end 10 minutter.
Sluk for kompressoren, og aflæs trykket på trykmåleren. Minimalt tryk er 1,8 bar, maksimalt tryk er 3,5 bar. (Slip luft ud med trykreduktionsventilen, hvis dæktrykket er for højt.)

 Advarsel

Hvis trykket er under 1,8 bar, er hullet i dækket for stort. Man bør ikke køre videre. Det anbefales at kontakte et autoriseret dækværksted.
Sluk for kompressoren, og tag ledningen ud af 12 V stikkontakten.

Frigør slangen fra dækventilen, og sæt ventilhætten på igen.

Tryk dækslet2 over dækventilen tilbage med hullet mod hjulnavet. To klik bekræfter, at dækslet er på plads.

Kør snarest ca. 3 km med en hastighed af højst 80 km/t, for at tætningsvæsken kan tætne dækket.
  1. 1 Kun 17"-hjulet Thia
  2. 2 Kun 17"-hjulet Thia

Har det hjulpet?