Når systemet udløses

Ved en kollision interagerer Volvos forskellige personsikkerhedssystemer for at mindske skaderne.
SystemAktiveres
Selestrammere forsædeVed frontal- og/eller side- og/eller bagkollision og/eller væltning
Selestrammere bagsædeVed frontal- og/eller sidekollision og/eller væltning

Airbags

(Rat- og passagerairbag)

Ved frontalkollision1
Sideairbags SIPSVed sidekollision1
Gardinairbag (IC)Ved sidekollision og/eller væltning og/eller ved visse frontalkollisioner1
Piskesmældsbeskyttelse, WHIPSVed påkørsel bagfra

Hvis airbaggene er udløst, anbefales følgende:

  • Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til et autoriseret Volvo-værksted. Kør ikke med udløste airbags.
  • Volvo anbefaler, at du lader et autoriseret Volvo-værksted tage sig af udskiftning af komponenter i bilens sikkerhedssystem.
  • Søg altid læge.

 Note

Aktivering af airbags og sikkerhedsselesystemet sker kun én gang ved en kollision.

 Advarsel

Airbagsystemets styreenhed er placeret i midterkonsollen. Hvis midterkonsollen har været dækket med vand eller anden væske, løsnes kablerne til startbatteriet. Forsøg ikke at starte bilen, da airbaggene kan udløses. Bjerg bilen. Volvo anbefaler, at du bjerger den til et autoriseret Volvo-værksted.

 Advarsel

Kør aldrig med udløste airbags. Det kan komplicere kontrollen over bilen. Også andre sikkerhedssystemer kan være beskadigede. Den røg og det støv, som dannes ved udløsning af airbaggene, kan ved intensiv udsættelse forårsage hud- og øjenirritation/skader. Vask med koldt vand i tilfælde af klager. Det hurtige udløsningsforløb i kombination med airbaggens materiale kan også give friktionsskader og forbrændinger på huden.
  1. 1 Ved et sammenstød kan bilen blive kraftigt deformeret, uden at airbaggene udløses. En række faktorer, bl.a. kollisionsgenstandens stivhed og vægt, kørselshastigheden, kollisionsvinklen m.m., har indvirkning på, hvordan bilens forskellige sikkerhedssystemer aktiveres.

Har det hjulpet?