Dæk - vedligeholdelse

Dækkenes funktion er bl.a. at give greb på underlaget, dæmpe vibrationer og beskytte hjulet mod slid.

Køregenskaber

Dæk har stor betydning for bilens køreegenskaber. Dæktype, dimensioner, dæktryk og hastighedsklasse er vigtige for bilens adfærd.

Dækkenes alder

Alle dæk, der er mere end 6 år gamle, bør kontrolleres af en fagkyndig, selvom de virker ubeskadigede. Dæk ældes og nedbrydes, selvom de sjældent eller aldrig er i brug. Deres funktion kan derfor forringes. Det gælder for alle dæk, der gemmes til fremtidig brug. Som eksempler på ydre tegn, der viser, at dækket er uegnet til at bruges, er revner eller misfarvning.

Nye dæk

P3-1020-Däckens ålder

Dæk er et forgængeligt produkt. Efter nogle år begynder de at hærde, og samtidig forringes friktionsegenskaberne lidt efter lidt. Stil derfor efter at få så friske dæk som muligt ved udskiftning. Dette er særlig vigtigt, når det gælder vinterdæk. De sidste tal i talrækken angiver produktionsuge og -år. Dette er dækkets DOT-mærkning (Department of Transportation) og angives med fire cifre, f.eks. 1510. Dækket på illustrationen er fremstillet i uge 15 år 2010.

Sommer- og vinterdæk

Når sommer- og vinterhjulene skiftes, skal de markeres med, hvilken side de har siddet på, f.eks. V for venstre og H for højre.

Slitage og vedligeholdelse

Korrekt dæktryk giver mere jævn slitage. Køremåde, dæktryk, klima og vejenes tilstand har indvirkning på, hvor hurtigt dine dæk ældes og slides. For at undgå forskelle i mønsterdybde og for at forhindre at der opstår slitagemønster kan for- og baghjulene udskiftes med hinanden. Passende kørestrækning ved den første udskiftning er ca. 5.000 km, og derefter med et interval på 10.000 km. Volvo anbefaler dig at kontakte et autoriseret Volvo-værksted for kontrol, hvis du er i tvivl om mønsterdybden. Hvis der allerede er opstået betydelig forskel i slitage (> 1 mm forskel i mønsterdybde) mellem dækkene, skal de mindst slidte dæk altid sidde bagest. En forhjulsudskridning er generelt lettere at oprette end en baghjulsudskridning og får bilen til at fortsætte ligeud, i stedet for at bagenden skrider ud til siden, og man måske helt mister herredømmet over bilen. Det er derfor vigtigt, at baghjulene aldrig mister fæstet før forhjulene.

Hjul skal opbevares liggende eller hængende, ikke stående.

 Advarsel

Et beskadiget dæk kan føre til tab af kontrol over bilen.

Har det hjulpet?