Tilslutning og frakobling af Bluetooth® -enhed

Bilen er udstyret med Bluetooth® , og kan kommunikere trådløst med andre Bluetooth®-enheder efter registrering og tilslutning.

Der kan maksimalt registreres 15 Bluetooth®-enheder. Registrering skal foretages én gang for hver enhed. Efter registreringen behøver enheden ikke længere være synlig/søgbar, men blot have Bluetooth® aktiveret.

Når Bluetooth®-funktionen er aktiveret, og den senest tilsluttede enhed er indenfor rækkevidde, tilsluttes den automatisk til bilen, når den startes. Navnet på den tilsluttede enhed vises i enhedens normale visning. For at tilslutte til en anden enhed skal du trykke på OK/MENU og vælge skift enhed.

Når Bluetooth®-enheden er uden for rækkevidde fra bilen, slås den automatisk fra. For at frakoble en enhed manuelt skal du deaktivere Bluetooth i enheden. Hvis du vil afregistrere en Bluetooth®-enhed fra bilen, skal du vælge Fjerne Bluetooth® -enhed. Så vil bilen ikke søge efter enheden automatisk.

Det er muligt at have to Bluetooth®-enheder tilsluttet samtidigt. En telefon P3-1346-x60-BT phone connected symbol og en medieenhed P3-1346-x60-BT media playing symbol, som det er muligt at skifte imellem.

P3-1346-x60-Active BT sources
Telefon tilsluttet som både telefon og som medieenhed.

Har det hjulpet?