Timer - slå fra

En aktiveret timer, til forkonditionering, kan slås fra manuelt.
Tryk på OK for at komme til menuen.
Gå med fingerhjulet til Forindst. af temp., og vælg med OK.
Hvis en timer er indstillet, ses et symbol for et ur ved siden af den indstillede tid.
Vælg en af de to timere med fingerhjulet, og bekræft med OK.

Sluk timeren ved at trykke:

  • længe på OK eller
  • kort på OK for at komme videre i menuen. Vælg derefter at stoppe timeren, og bekræft valget med OK.
Forlad menuen med RESET.

En timer, der er aktiveret til forkonditionering, kan også slås fra.

Har det hjulpet?