Bagsæder

Bagsædets ryglæn og de ydre nakkestøtter kan slås ned. Midterpladsens nakkestøtter kan justeres efter passagerens højde.

Nakkestøtte på bagsædets midterplads

P3 V60 To adjust center head restraint in rear seat

Juster støtten efter passagerens højde, så den om muligt dækker hele baghovedet. Skyd den opad efter behov.

For at få nakkestøtten ned igen skal knappen (midt mellem ryglænet og nakkestøtten - se illustrationen) trykkes ind, samtidig med at nakkestøtten trykkes forsigtigt ned.

Manuel nedslåning af de yderste nakkestøtter på bagsædet

P3-V60 V60H Manually folding the rear head restraint

Træk i låsehåndtaget nærmest nakkestøtten for at slå nakkestøtten fremad.

Nakkestøtten føres bagud manuelt, indtil der lyder et klik.

 Advarsel

Nakkestøtterne skal efter opslåning være i låst stilling.

Nedslåning af bagsæderyglæn

 Vigtigt

Når ryglænet skal slås ned, må der ikke være nogen genstande på bagsædet. Sikkerhedsselerne må heller ikke være sat i. Ellers kan der opstår skade på bagsædets indtræk.

Det tredelte ryglæn kan foldes på forskellige måder.

 Note

Det kan være nødvendigt at skyde forsæderne frem og/eller justere ryglænene op, for at de bageste ryglæn skal kunne vippes helt frem.
  • Den venstre del kan foldes separat.
  • Den midterste del kan slås ned separat.
  • Den højre del kan kun foldes sammen med den midterste del.
  • Hvis hele ryglænet skal foldes, skal de forskellige dele foldes hver for sig.
P3-XC60 V60H Adjusting center head restraint
P3-XC60 V60H Folding outer head restraint
Ikon grå fyrkant 1

Hvis midterryglænet skal slås ned: frigør nakkestøtten og juster den ned før midterryglænet, se det foregående afsnit "Nakkestøtte på bagsædets midterplads".

Ikon grå fyrkant 2

De ydre nakkestøtter slås automatisk ned, når de ydre ryglæn slås ned. Træk ryglænets spærrehåndtag Ikon grå fyrkant A op, og vip samtidig ryglænet frem. Et rødt mærke ved spærremekanismen Ikon grå fyrkant B viser, at ryglænet ikke længere er låst.

 Note

Når ryglænet er slået ned, skal nakkestøtterne føres lidt frem for ikke at berøre sædehynden.

Opslåning foregår på den modsatte måde.

 Note

Når ryglænet er slået tilbage igen, må den røde indikering ikke længere være vist. Hvis den stadig vises, er ryglænet ikke låst.

 Advarsel

Kontroller, at ryglæn og nakkestøtter på bagsædet er sikkert låst efter opslåning.

Elektrisk foldning af bagsædets ydre nakkestøtter*

P3-1246-V60/V60H/V70/XC70 Electrically folding the outer rear head restraints
Fjernbetjeningen skal stå i nøgleposition II.
Tryk knappen ind for at slå bagsædets yderste nakkestøtter ned for at forbedre udsynet bagud.

 Advarsel

Slå ikke de yderste nakkestøtter ned, hvis der sidder en passager på en af yderpladserne.

Før nakkestøtten manuelt tilbage, indtil der høres et klik.

 Advarsel

Nakkestøtterne skal efter opslåning være i låst stilling.
  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Har det hjulpet?