Soltag*

Soltaget kan betjenes via betjeningspanelet i loftet.

Soltagets indre solskærmen lukkes manuelt.

Til soltaget hører en vindafviser.

Soltagets betjeningspanel befinder sig i loftet. Soltaget kan åbnes lodret i bagkanten eller vandret. Nøgleposition I eller II er nødvendig for at soltaget skal kunne åbnes.

Vandret åbning

P3 V60H-Taklucka elmanövrerad
Vandret åbning, bagud/fremad.
  1. Ikon röd pil 1Åbning, automatisk
  2. Ikon röd pil 2Åbning, manuel
  3. Ikon röd pil 3Lukning, manuel
  4. Ikon röd pil 4Lukning, automatisk

Åbning

Soltaget åbnes maksimalt ved at trække knappen bagud til stillingen for automatisk åbning og slippe den.

Manuel åbning foretages ved at trække betjeningsknappen bagud til trykpunktet for manuel åbning. Soltaget bevæger sig mod maksimalt åben stilling, så længe knappen holdes inde.

Lukning

Manuel lukning foretages ved at trykke betjeningsknappen fremad til trykpunktet for manuel lukning. Soltaget bevæger sig mod maksimalt lukket stilling, så længe knappen holdes inde.

 Advarsel

Klemrisiko når soltaget lukkes. Soltagets klemmesikring fungerer kun ved automatisk lukning, ikke ved manuel.

Soltaget lukkes automatisk ved at trykke betjeningsknappen til stillingen for automatisk lukning og slippe den.

Strømmen til soltaget afbrydes ved at vælge nøgleposition 0 og tage fjernbetjeningen ud af tændingslåsen.

 Advarsel

Hvis der er børn i bilen:

Husk altid at afbryde strømmen til soltaget ved at vælge nøgleposition 0, og tag derefter fjernbetjeningen med, når bilen forlades. For information om nøglepositioner - se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer.

Lodret åbning

P3 V60H Elmanövrerad taklucka vertikal öppning V70/XC70
Lodret åbning, bagkanten opad.
  1. Ikon röd pil 1Åbning: tryk knappens bagkant opad.
  2. Ikon röd pil 2Luk ved at trække knappens bagkant nedad.

Lukning med fjernbetjening eller centrallåsknap

P3 V60H Elmanövrerad taklucka, stägning med fjärrnyckel eller centrallåsknapp

Med et langt tryk på låseknappen lukkes soltaget og alle ruderne, se Fjernbetjening – funktioner og Låsning/oplåsning - indefra. Dørene og bagklappen låses. Hvis åbningen skal afbrydes, skal der trykkes på låseknappen igen.

 Advarsel

Hvis soltaget lukkes med fjernbetjeningen, skal du kontrollere, at ingen personer kommer i klemme.

Solskærm

Til soltaget hører en indvendig, manuelt forskydelig solskærm. Når soltaget åbnes, føres solskærmen automatisk bagud. Solskærmen lukkes ved at tage fat i håndtaget og skyde skærmen frem.

Klemmebeskyttelse

Soltaget har en klemmesikring, der udløses ved automatisk lukning, hvis soltaget blokeres af en genstand. I tilfælde af blokering standser soltaget og åbnes derefter automatisk til den seneste åbnede stilling.

Vindafviser

P3-V70/XC70/V60H Wind deflector moonroof

Til soltaget hører en vindafviser, der slås op, når soltaget er i åben stilling.

  1. * Ekstraudstyr/tilbehør.

Har det hjulpet?