Ajotilat

Ajotilan valinta vaikuttaa auton ajo-ominaisuuksiin ajokokemuksen parantamiseksi ja ajamisen helpottamiseksi erityisissä tilanteissa.

Ajotilojen avulla voidaan nopeasti saada pääsy auton moniin toimintoihin ja asetuksiin eri ajotarpeiden mukaan. Kulloinenkin ajotila on mukautettu siten, että ajo-ominaisuudet ovat mahdollisimman hyvät:

 • Ohjaus
 • Moottori/vaihteisto/neliveto
 • Jarrut
 • Ilmajousitus* ja iskunvaimennus
 • Kuljettajan näyttö
 • Lämmitys- ja ilmastointilaitteen asetukset

Valitkaa ajotila, joka on sovitettu vallitseviin ajo-olosuhteisiin. Huomatkaa, etteivät kaikki ajotilat ole käytettävissä kaikissa tilanteissa.

Valittavat ajotilat

 Varoitus

Huomatkaa, ettei autosta lähde moottorin ääntä, kun sitä ajetaan pelkällä sähkömoottorilla, ja se voi tämän vuoksi olla lasten, jalankulkijoiden, pyöräilijöiden ja eläinten vaikeasti havaittavissa. Tämä koskee erityisesti pieniä nopeuksia esim. pysäköintipaikoilla.

 Varoitus

Älkää jättäkö autoa tuulettamattomaan tilaan ajotilan ollessa aktivoituna ja polttomoottorin sammutettuna - automaattinen moottorin käynnistys voi tapahtua hybridiakun energiatason ollessa matala ja pakokaasut voivat tällöin vakavasti vahingoittaa ihmisiä ja eläimiä.

Hybrid

 • Tämä on auton normaalitila, jossa sähkö- ja polttomoottorit toimivat yhdessä.

Auto on käynnistyessään Hybrid-tilassa. Ohjausjärjestelmä käyttää sekä sähkö- että polttomoottoria – erikseen tai rinnan – ja sovittaa käyttötavan suorituskyvyn, polttoaineenkulutuksen ja mukavuuden mukaan. Suuremmilla nopeuksilla maavara säädetään automaattisesti pienemmäksi1 ilmanvastuksen vähentämiseksi. Se, voidaanko ajaa pelkällä sähkömoottorilla, riippuu hybridiakun energiatasosta ja esim. matkustamon lämmitys- tai jäähdytystarpeesta.

Suuren tehon ollessa käytettävissä on mahdollista ajaa pelkällä sähköllä. Kaasupoljinta painettaessa vain sähkömoottori aktivoituu, kunnes tietty asento saavutetaan. Polttomoottori käynnistyy, kun tämä asento ylitetään ja akun energiataso ei riitä kuljettajan kaasupolkimella pyytämän moottorin tehon tuottamiseen.

Matalalla energiatasolla (hybridiakku melkein tyhjä) pitää myös akun energiatasoa samanaikaisesti ylläpitää, mikä johtaa polttomoottorin käynnistymiseen useammin. Ladatkaa hybridiakku 230 VAC:n pistorasiasta latausjohtimella, tai aktivoikaa Charge toimintonäkymässä palauttaaksenne kyvyn ajaa pelkällä sähköllä.

Ajotila on mukautettu pienelle energiankulutukselle, joka käyttää sähkö- ja polttomoottorikäytön yhdistelmää niin, että ilmastoinnin mukavuus ja ajokokemus ovat keskenään sopusoinnussa. Kun halutaan nopeampaa kiihtyvyyttä, käytetään sähköisestä voimansiirrosta saatavaa maksimaalista lisätehoa.

Auto myös tunnistaa, jos ajo-olosuhteet edellyttävät nelivetoa, joka kytkeytyy tarvittaessa automaattisesti. Neliveto ja sähköinen lisäteho ovat aina käytettävissä akun lataustilasta riippumatta.

Kuljettajan näytön tiedot

Ajettaessa hybriditilassa kuljettajan näytössä näytetään hybridimittari. Hybridimittarin osoitin ilmoittaa, paljonko energiaa kuljettaja pyytää kaasupolkimella. Merkintä salaman ja pisaran välillä näyttää, paljonko energiaa on saatavana.

P5P6-1917-Hybrid meter, changed values, engine running
Kuljettajan näyttö ajettaessa eteenpäin sekä sähkö- että polttomoottorikäytöllä.
P5-XC90H-15w19-Indicator that the hybrid battery is being charged

Kuljettajan näytössä näytetään myös energian palauttaminen akkuun (regenerointi) kevyen jarrutuksen aikana.

Pure

 • Ajakaa autolla sähkömoottoria käyttäen mahdollisimman vähällä energiankulutuksella ja mahdollisimman pienillä hiilidioksidipäästöillä.

Ajotila priorisoi ajamisen hybridiakulla. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että maavara on pienempi1 ilmanvastuksen vähentämiseksi ja teho tietyillä ilmastointiasetuksilla rajoitettu, jotta ajomatka pelkällä sähköllä on mahdollisimman pitkä.

Pure-tila on käytettävissä, kun hybridiakun energiataso on riittävän korkea. Myös Pure-tilassa polttomoottori käynnistyy, jos akun energiataso on liian alhainen. Polttomoottori käynnistyy myös

 • jos nopeus ylittää 125 km/h (78 mph)
 • jos kuljettaja pyytää enemmän käyttövoimaa kuin sähkökäyttö pystyy antamaan
 • järjestelmän/komponenttien rajoitusten takia esim. alhainen ulkolämpötila.

Ajotila on sopeutettu mahdollisimman pitkän ajomatkan saavuttamiseksi sähkökäytöllä ja kehitetty erityisesti kaupunkiliikenteeseen. Pure-tilassa kulutus on mahdollisimman pieni myös silloin, kun hybridiakku on tyhjentynyt. Matkustamon ilmastointi asetetaan Eco-tilaan ja liukkaalla kelillä voidaan sallia hieman enemmän pyörien luistoa, ennen kuin neliveto kytkeytyy automaattisesti.

Eco-ilmastointi

Pure-ajotilassa matkustamon eco-ilmastointi aktivoituu automaattisesti energiankulutuksen vähentämiseksi.

 Huomio

Aktivoitaessa Pure-ajotila joitakin parametreja lämmitys- ja ilmastointijärjestelmän asetuksissa muutetaan ja joidenkin sähkökuluttajien toimintoja rajoitetaan. Jotkut asetukset voidaan palauttaa manuaalisesti, mutta täysi toimivuus saavutetaan vain poistumalla Pure-ajotilasta tai sovittamalla Individual-ajotila siten, että ilmastointi toimii täysimittaisesti.

Jos on ongelmia huurtumisen kanssa, painakaa maks. huurteenpoisto -painiketta.

Off Road

 • Priorisoi auton etenemiskyvyn ajettaessa hankalassa maastossa ja huonoilla teillä.

Ajotila antaa suuren maavaran1, ohjaus on kevyt, neliveto ja pienen nopeuden toiminto alamäkiavustimella (Hill Descent Control) on aktivoitu.

Ajotila on käytettävissä vain hitailla, enintään 40 km/h (25 mph) nopeuksilla. Jos tämä nopeus ylitetään, Off Road -tila kytkeytyy pois päältä ja ajotila Constant AWD aktivoituu.

Jotta kaikkia neljää pyörää voidaan käyttää, ovat poltto- ja sähkömoottori jatkuvasti käynnissä, mikä aiheuttaa polttoaineenkulutuksen lisääntymisen.

Off Road-tilassa kuljettajan näytössä on kompassi nopeus- ja kierroslukumittarien välissä. Nopeusmittari näyttää nopeudenrajoituksen alueen.

Ajotila on sopeutettu mahdollisimman hyvää hallittavuutta varten hitaassa ajossa erittäin huonoissa tieolosuhteissa tai hankalassa maastossa. Se nostaa alustaa1, alentaa voimansiirron reagointia kaasutuksiin ja lukitsee pyörät nelivedolle. Alamäkiavustin-toiminto (Hill Descent Control) helpottaa kontrolloitua ajamista jyrkissä alamäkiosuuksissa.

 Huomio

Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä teillä.

 Huomio

Jos auto sammutetaan Off Road -ajotilassa ja sen maavara on siksi suuri, auto lasketaan alas seuraavan käynnistyksen yhteydessä.

 Tärkeää

Ajotilaa Off Road ei saa käyttää ajettaessa perävaunua vetäen ilman perävaunuliitintä. Muutoin on olemassa ilmapalkeiden vaurioitumisen vaara.

Constant AWD

 • Parantaa auton pitoa ja etenemiskykyä tehostetulla nelivedolla.

Ajotila lukitsee auton nelivedolle. Sopeutettu etu- ja taka-akselin vääntömomentin jako varmistaa hyvän etenemiskyvyn, ajovakauden ja pidon esimerkiksi liukkaalla kelillä, ajettaessa raskaan perävaunun kanssa tai hinattaessa toista ajoneuvoa. Ajotila Constant AWD on aina käytettävissä hybridiakun lataustilasta riippumatta.

Sekä polttomoottori että sähkömoottori ovat käynnissä, jotta kaikkia pyöriä voidaan vetää, mikä lisää polttoaineenkulutusta.

Auton muissa ajotiloissa auto sovittaa nelivedon tarpeen automaattisesti alustan mukaan ja voi kytkeä sähkömoottorin tai käynnistää polttomoottorin tarvittaessa.

Power

 • Auto käyttäytyy urheilullisemmin ja reagoi nopeammin painettaessa kaasua.

Ajotila sovittaa poltto- ja sähkömoottorien yhdistetyn tehon käyttämällä sekä etu- että takavetoa. Vaihtamiset ovat nopeampia ja täsmällisempiä, ja vaihteisto ensisijaistaa vaihteen, jolla on suuri vetovoima. Ohjausvaste on nopeampi, vaimennus on kovempi ja pienempi maavara1 saa korin seuraamaan ajorataa kallistelun vähentämiseksi kaarteissa.

Sekä polttomoottori että sähkömoottori ovat käynnissä, jotta kaikkia pyöriä voidaan vetää, mikä lisää polttoaineenkulutusta.

Ajotila on sovitettu parasta mahdollista suorituskykyä ja reagointia varten painettaessa kaasua. Se muuttaa polttomoottorin reagointia kaasupolkimen painallukselle, vaihteenvaihtamisen mallille ja ahtopainejärjestelmälle. Myös alustasäädöt, ohjaus ja jarrujen vaste ovat mahdollisimman hyvät. Ajotila Power on aina käytettävissä hybridiakun lataustilasta riippumatta.

Power-tila on käytettävissä myös versiossa Polestar Engineered*.

Individual

 • Sovittakaa ajotila omien toivomustenne mukaiseksi.

Valitkaa jokin ajotila aloitusta varten ja säätäkää sitten asetukset haluttujen ajo-ominaisuuksien mukaan. Nämä asetukset tallennetaan omaan kuljettajaprofiiliin.

Yksilöllinen ajotila on käytettävissä vain, jos se on ensin aktivoitu keskinäytössä.

P5-1717-XC60H-Individual drive mode settings view
Yksilöllisen ajotilan asetusnäkymä2.
Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa My CarYksilöllinen ajotila ja merkitkää Yksilöllinen ajotila.

Valitkaa kohdassa Esiasetetut kanavat jokin ajotila aloitusta varten: Pure, Hybrid, Power tai Polestar Engineered*.

Mahdolliset säädöt koskevat seuraavien asetuksia:

 • Kuljettajan näyttö
 • Ohjausvoima
 • Voimansiirron ominaisuudet
 • Jarrun ominaisuudet
 • Jousituksen säätö
 • ECO-ilmastointi

Sähkö- tai polttomoottorin käyttäminen

Edistynyt ohjausjärjestelmä päättää, kuinka paljon autoa ajetaan polttomoottorilla, sähkömoottorilla tai molemmilla yhtä aikaa.

Ensisijaisesti tarkoituksena on käyttää eri moottoreita ja hybridiakussa olevaa energiaa mahdollisimman tehokkaasti huomioiden eri ajotilojen ominaisuudet ja se, paljonko kuljettaja pyytää tehoa kaasupolkimella.

Joissakin tapauksissa järjestelmän ajoittaisten rajoitusten tai päästöjen rajoitusta koskevien lainsäädännöllisten vaatimusten takia polttomoottoria voidaan käyttää enemmän.

 1. * Valinnais-/lisävaruste.
 2. 1 Koskee ilmajousituksella varustettuja autoja.
 3. 2 Kuva on kaaviomainen, yksityiskohdat voivat vaihdella automallista toiseen.