Puhelimen puheohjaus1

Bluetooth-yhdistetyn matkapuhelimen puheohjauskäsky esim. soittamisesta yhteystietoon, numeroon tai viestin kuuntelemiseksi.

Jotta puhelinmuistion yhteystieto voidaan antaa, puheohjauskäskyn täytyy sisältää puhelinmuistiossa ilmoitetut yhteystiedot. Jos yhteystiedolla, esim. Robyn Smith, on useita puhelinnumeroita, myös numerokategoria voidaan ilmoittaa, esim. Koti tai Matkapuhelin: "Call Kalle Virtanen Matkapuhelin".

Painakaa P5–1507–Voice control button ja sanokaa jokin seuraavista käskyistä:
  • "Call [yhteystieto]" – soittaa valittuun puhelinluettelon yhteystietoon.
  • "Call [puhelinnumero]" - soittaa puhelinnumeroon.
  • "Recent calls" - näyttää puhelulistan.
  • "Read message" - viesti luetaan. Jos viestejä on useita, valitkaa luettava viesti.
  1. 1 Koskee tiettyjä markkina-alueita.

Oliko tästä apua?