Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite

Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaite puhdistaa tuulilasin ja valonheittimet. Puhdistus aloitetaan ohjauspylvään oikeanpuoleisella vivulla.

Tuulilasin ja valonheittimien huuhtelulaitteen käynnistys

P5-1507-Windshield washing
Huuhtelutoiminto, ohjauspylvään oikeanpuoleinen vipu.
Siirtäkää ohjauspylvään oikeanpuoleista vipua ohjauspyörää kohti tuulilasin ja valonheittimien huuhtelujen käynnistämiseksi.
Vivun vapauttamisen jälkeen tuulilasinpyyhkimet tekevät muutamia ylimääräisiä pyyhkäisyjä.

 Tärkeää

Välttäkää huuhtelujärjestelmän aktivointia, kun se on jäässä tai huuhtelunestesäiliö on tyhjä, muutoin on olemassa vaara pumpun vaurioitumisesta.

Lämmitetyt huuhtelusuuttimet*

Huuhtelusuuttimia lämmitetään automaattisesti kylmässä säässä, jotta estetään huuhtelunesteen jäätyminen.

Valonheittimien huuhtelu*

Nesteen säästämiseksi valonheittimet huuhdellaan automaattisesti tuulilasin joka viidennen huuhtelun yhteydessä.

Rajoitettu huuhtelu

Kun huuhtelunestettä on säiliössä jäljellä n. 1 litra ja ilmoitus Pesuneste Taso alhainen Lisää nestettä yhdessä symbolin P5-1507-Washer fluid-symbol kanssa esitetään kuljettajan näytössä, suljetaan huuhtelunesteen syöttö valonheittimille. Tällä ensisijaistetaan tuulilasin puhdistus ja näkyvyys sen läpi.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?