Sovellusasetusten muuttaminen

Kaikki auton sovellukset on koottu sovellusnäkymään. Auton sisäänrakennettuja toimintoja koskevien sovellusten asetuksia voidaan muuttaa keskinäytön päänäkymässä.

Sovellukset sisäisiä toimintoja varten - perussovellukset

Sovellukset, jotka ovat autossa alusta alkaen, esim. FM-radio ja USB, ovat osa Sensus-järjestelmää ja kuuluvat auton sisäisiin toimintoihin. Näiden toimintojen asetuksia on mahdollista muuttaa suoran keskinäytön päänäkymästä.

Perussovelluksen asetusten muuttaminen

Painakaa sovellusta, esim. FM-radio.
Vetäkää päänäkymä alas.
Painakaa painiketta FM-radion asetukset.
Muuttakaa asetuksia halutulla tavalla ja vahvistakaa valinnat.
Painakaa joko fyysistä kotipainiketta tai virtuaalista sulkupainiketta.

Useimmilla auton perussovelluksista on tämä kontekstuaalinen asetusmahdollisuus, mutta ei kaikilla. Ks. osaa "Kategoriat asetusnäkymässä" saadaksenne lisätietoja siitä, kuinka asetuksia muutetaan.

Kolmannen osapuolen sovellukset

Kolmannen osapuolen sovelluksia ei ole auton järjestelmässä alusta alkaen, vaan ne ovat sellaisia, jotka voidaan ladata, esim. Volvo ID. Täällä tehdään asetukset aina sovelluksen sisältä, ei päänäkymästä.