Pysäköintitutkan* ilmoitukset

Joukko pysäköintitutkaa koskevia ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.

IlmoitusSisältö

Pysäköintiapujärjest.

Ei käytettävissä, vaatii huollon

Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.

Pysäköintiapujärjest.

Anturit tukossa, puhdistus tarpeen

Yksi tai useampi järjestelmän tunnistimista on tukossa - tarkastakaa ja korjatkaa mahdollisimman pian.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?