Moottoritilan katsaus

Katsaus näyttää muutamia huoltoon liittyviä komponentteja.
P5-1507 Engine compartment overview
Moottoritilan ulkonäkö voi olla erilainen malli- ja moottoriversiosta riippuen.
  1. P5-Icon red circle 1Jäähdytysjärjestelmän paisuntasäiliö
  2. P5-Icon red circle 2Jarrunestesäiliö (sijoitettu kuljettajan puolelle)
  3. P5-Icon red circle 3Huuhtelunesteen täyttöputki1
  4. P5-Icon red circle 4Sähkökeskus
  5. P5-Icon red circle 5Ilmansuodatin
  6. P5-Icon red circle 6Moottoriöljyn täyttöputki

 Varoitus

Huomatkaa, että jäähdytyspuhallin (sijoitettu moottoritilan eteen, jäähdyttimen taakse) voi käynnistyä automaattisesti jonkin aikaa moottorin sammuttamisen jälkeen.

Pesettäkää moottori aina korjaamolla, suosittelemme valtuutetun Volvon teknisen palvelun käyttöä. Jos moottori on lämmin, on olemassa palovaara.

 Varoitus

Sytytysjärjestelmä toimii erittäin korkealla ja hengenvaarallisella jännitteellä. Auton sähköjärjestelmän on oltava aina jännitetilassa 0, kun moottoritilassa työskennellään.

Älkää koskettako sytytystulppaa tai -puolaa auton sähköjärjestelmän ollessa jännitetilassa II tai moottorin ollessa lämmin.

  1. 1 Lisätkää huuhtelunestettä säännöllisin välein, esim. tankkauksen yhteydessä.