XC90

2017

Huomiovalo-/positiovalopolttimon vaihto edessä

Kuljettaja voi vaihtaa halogeenivalonheittimen huomiovalo-/positiovalopolttimon.

Ennen kuin polttimo vaihdetaan, pitää valonheittimen pitkänomainen peitekansi irrottaa, ks. kappale "Valonheittimen pitkänomaisen peitekannen irrottaminen".

 Huomio

Huomio-/seisontavalopolttimoon pääsee helpommin käsiksi, jos kaukovalopolttimo irrotetaan. Kaukovalopolttimo on asennettu vinosti huomiovalopolttimon/positiovalopolttimon yläpuolelle. Irrottakaa kaukovalopolttimo kääntämällä sen polttimonpidintä ylöspäin ja vetämällä sitten suoraan ulos.
P5-1507 DRL/position light bulb replacement
Vasen valonheitin.
Vetäkää huomio-/positiovalon polttimonpidin suoraan ulos.
Irrottakaa polttimo vetämällä se suoraan ulos.
Vaihtakaa uusi polttimo.
Sovittakaa polttimonpidin kantaan ja painakaa se paikalleen.
Jos kaukovalopolttimon pidin on irrotettu, sovittakaa se kantaan ja kääntäkää alaspäin.

Oliko tästä apua?