Sovellusvalikko kuljettajan näytössä

Sovellusvalikko kuljettajan näytössä antaa nopean pääsyn tavallisesti käytettäviin toimintoihin tiettyjen sovellusten osalta.
P5-1507–I+C–App menu and center display
Sovellusvalikkoa kuljettajan näytössä voidaan käyttää keskinäytön käyttämisen asemesta.

Sovellusvalikko esitetään kuljettajan näytössä ja sitä ohjataan ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla. Sovellusvalikko tekee vaihtamisen eri sovellusten tai sovellusten toimintojen välillä helpoksi tarvitsematta irrottaa otetta ohjauspyörästä ja katsetta tiestä.

Sovellusvalikon toiminnot

Eri sovellukset antavat pääsyn eri tyyppisiin toimintoihin. Sovellusvalikosta voidaan ohjata seuraavia sovelluksia ja niihin kuuluvia toimintoja:

SovellusToiminnot
AjotietokoneVälimatkamittarin valinta, valitaan, mitä kuljettajan näytössä esitetään yms.
MediasoitinValitaan mediasoittimen aktiivinen lähde.
PuhelinSoittaminen puhelulistan yhteystietoon.
NavigointiOpastustauko, opastuksen aloitus hiljattain käytettyyn määränpäähän jne.

Oliko tästä apua?