City Safety risteävässä liikenteessä

City Safety voi auttaa kuljettajaa tilanteessa, jossa oma auto kääntyy ja kulkee vastaantulevan auton ajoradan yli risteyksessä.
P5-1507-CitySafety Korsande trafik
Sektori, jossa City Safety voi havaita kohtaavan, risteävän ajoneuvon.

Jotta City Safety voi havaita kohtaavan ajoneuvon törmäyskurssilla, pitää vastaantulijan ensin tulla sektoriin (1), jossa City Safety voi analysoida tapahtuman.

Lisäksi pitää seuraavien kriteerien olla täyttynyt:
  • oman auton nopeuden pitää olla vähintään 4 km/h (3 mph)
  • oman auton täytyy kääntyä vasemmalle markkina-alueilla, joilla on oikeanpuoleinen liikenne (tai oikealle vasemmanpuoleisessa liikenteessä)
  • kohtaavan ajoneuvon valonheittimien pitää palaa.

 Varoitus

City Safety on vain apuväline, joka ei toimi kaikissa ajotilanteissa, liikenne-, sää- ja tieolosuhteissa.

Varoitukset ja jarrujen puuttuminen tilanteeseen kohtaavan ajoneuvon törmäysvaaran yhteydessä tulevat useimmiten hyvin myöhään.

Kuljettaja vastaa aina oikeasta etäisyyden ja nopeuden säilyttämisestä - älkää koskaan odottako törmäysvaroitusta tai City Safety -toiminnon puuttumista tilanteeseen.

Risteävää liikennettä koskevat rajoitukset

Tietyissä tapauksissa City Safety -järjestelmän on vaikea auttaa kuljettajaa törmäysvaaran yhteydessä, kun on kohtaavaa, risteävää liikennettä. Näitä tapauksia voivat olla esim.:
  • jos tienpinta on liukas ja vakaudenhallinta ESC kytkeytyy toimintaan
  • jos kohtaava ajoneuvo havaitaan myöhään
  • jos jokin peittää vastaantulevan auton
  • jos kohtaavan ajoneuvon valonheittimet eivät pala
  • jos kohtaava ajoneuvo ajaa ennakoimattomasti ja esim. vaihtaa nopeasti kaistaa myöhäisessä vaiheessa.

Related documents

Oliko tästä apua?