Kaukovalopolttimon vaihto

Kuljettaja voi vaihtaa halogeenivalonheittimen kaukovalopolttimon.

Ennen kuin polttimo vaihdetaan, pitää valonheittimen pitkänomainen peitekansi irrottaa, ks. kappale "Valonheittimen pitkänomaisen peitekannen irrottaminen".

 Tärkeää

Älkää koskettako koskaan sormilla suoraan hehkulamppua. Sormista irtoava rasva höyrystyy kuumuudessa ja muodostaa heijastinta vahingoittavan kerroksen.
P5-1507 High beam bulb replacement
Vasen valonheitin.
Irrottakaa polttimo kiertämällä polttimonpidintä ylöspäin ja sitten vetämällä suoraan ulos.
Kammetkaa varovasti muovikuoresta liitinkappaleen lukituskielekkeen luota siten, että lukituskieleke vapautuu.
Irrottakaa liitinkappale polttimosta.
Vaihtakaa uusi polttimo.
Sovittakaa polttimo kantaan ja kääntäkää alaspäin.

Oliko tästä apua?