Tavallisia kohtia karttanavigoinnissa

Tässä selostetaan muutamia tavallisia kohtia karttanavigoinnissa.
 • Missä olen?
 • Autosymbolin löytäminen kartalta
 • Ajosuunta tai Pohjoinen ylöspäin kartalla
 • 2D- tai 3D-näyttö
 • Zoomaus
 • Vieritys
 • Otsikkonäytön vaihtaminen
 • Pääseminen pois valikosta

Missä olen?

Mikä on auton maantieteellinen sijainti juuri tällä hetkellä?
 • Painakaa kartalla olevaa autosymbolia (sininen kolmio) – tiedot näytetään suoraan kartalla.

Autosymbolin löytäminen kartalta

P5-1507-Nav-Hitta bilen
Painakaa hiusristikkoa.
Kauemmas ja lähemmäs zoomaamisen sekä kartalla ympäri vierittämisen jälkeen voi joskus olla vaikeaa löytää takaisin auton sijaintiin kartalla. Se löytyy helpoiten näin:
 • Painakaa hiusristikkoa – kartta palautuu ja seuraa tämän jälkeen autosymbolia.

Ajosuunta tai Pohjoinen ylöspäin kartalla

P5-1507-Nav-Norr eller Körriktn UPPÅT
Painakaa kompassia autosymbolin liikkeen vaihtamiseksi kartalla.
Kuljettajalla on valittavissa kaksi tapaa auton liikkeen näyttämiseksi suhteessa karttaan:
 • Kartta näyttää aina pohjoisen ylöspäin keskinäytössä - autosymboli liikkuu todelliseen ilmansuuntaan kartalla. Jos autosymboli liikkuu kartalla vasemmalle, auto kulkee tällöin siis länteen.
 • Autosymboli osoittaa aina ylöspäin keskinäytössä - kartta pyörii autosymbolin alla sen mukaan, miten auto kääntyy. Kompassisymboli näyttää aina, missä suunnassa pohjoinen (N) on kartalla, ja kompassin keskiö näyttää, mihin suuntaan auton keula osoittaa (tässä tapauksessa NE = koillinen).
Merkit kompassissakompassisuunta
N(North): Pohjoinen
NE(NorthEast): Koillinen
E(East): Itä
SE(SouthEast): Kaakko
S(South): Etelä
SW(SouthWest): Lounas
W(West): Länsi
NW(NorthWest): Kaakko

2D- tai 3D-näyttö

P5-1507-Nav-2D eller 3D
Painakaa kohtaa 2D/3D vaihtaaksenne 2D- ja 3D-näyttämisen välillä.

3D-näkymässä auton ajosuunta on aina ylöspäin keskinäytössä - kartta pyörii autosymbolin alla sen mukaan, miten auto kääntyy.

Kompassi näyttää aina, missä suunnassa pohjoinen (N) on kartalla ja kompassin keskiö näyttää, mihin suuntaan auton keula osoittaa.

Kartan mittakaavaa ei näytetä 3D-tilassa.

2D-näyttäminen on kuvattu edellisen otsikon "Ajosuunta tai Pohjoinen ylöspäin kartalla" alla.

Zoomaus

Zoomaus lähemmäs

Suurentakaa karttaa seuraavasti:

P5-1507-Gestures-Tap

Painakaa yhdellä sormella nopeasti 2 kertaa keskinäyttöä.

tai

P5-1507-Gestures-Spread

Asettakaa 2 yhteen puristettua sormea keskinäytölle ja siirtäkää ne erilleen.

Zoomaus kauemmas

Pienentäkää karttaa seuraavasti:

P5-1507-Gestures-Tap with two fingers

Painakaa kerran kahdella erillään olevalla sormella keskinäyttöä.

tai

P5-1507-Gestures-Pinch

Asettakaa 2 erillään olevaa sormea keskinäytölle ja siirtäkää ne yhteen.

Vieritys

P5-1507-Gestures-Drag

Asettakaa sormi kartalle pyyhkäiskää haluamaanne suuntaan ja vapauttakaa.

Vieritystoiminto toimii ainoastaan maksimoidussa tilassa, ei minimoidussa.

Otsikkonäytön vaihtaminen

P5-1507-Nav-Skifte RUBRIK-visn Pos/Dest
Painakaa tästä kartan otsikon vaihtamiseksi.
Valitkaa seuraavien kartalla näytettävien otsikkonäyttöjen väliltä:
 • Päämäärän (Destination) ja saapumisajan (ETA) tai jäljellä olevan matka-ajan (RTA) nimitys. Vaihtoehdon ETA tai RTA valitseminen: ks. osa "Reitin asetukset".

tai

 • Tämänhetkisen sijainnin Position ja etäisyyden määränpäähän Dist nimitys.

Otsikon vaihto toimii ainoastaan maksimoidussa tilassa, ei minimoidussa.

Palaaminen takaisin karttanäkymään

P5-1546-Navi-JPN- Hitta-Hem-knapp + Touch screen
 1. P5-Icon red circle 1Kotipainike
 2. P5-Icon red circle 2Navigointi-valikkorivi
Jos kuljettaja on "kaukana" jossakin järjestelmän toisessa osassa ja haluaa päästä nopeasti takaisin karttanäkymään, se voidaan tehdä seuraavasti:
 1. Painakaa keskinäytön kotipainiketta (1).
 2. Jos keskinäyttö näyttääkin kotinäkymän karttanäkymän sijaan - painakaa ylintä valikkoriviä Navigointi (2).

Oliko tästä apua?