Tekstiviestin asetukset

Tekstiviestien asetukset liitetyssä puhelimessa.

Ilmoitus

Painakaa Asetukset päänäkymässä.

Painakaa ViestintäTekstiviestit ja valitkaa asetukset:

  • Viesti keskusnäytössä - näyttää viesti-ilmoitukset keskinäytön tilakentässä.
  • Huomautus kuljettajan näytössä - näyttää ilmoitukset kuljettajan näytössä. Ilmoituksen kuljettajan näytössä ollessa aktiivinen on mahdollista käsitellä tulevia viestejä ohjauspyörän oikeanpuoleisella painikesarjalla.
  • Tekstiviestin ääni - valitaan tulevan tekstiviestin signaali.

Oliko tästä apua?