Osoitus auton lukitsemisen/lukituksen avaamisen yhteydessä

Kun auto lukitaan tai avataan lukituksesta etäavaimella, ilmaisevat auton suuntavilkut lukitsemisen/lukituksen avaamisen tapahtuneen oikein.

Lukitsemisen/lukituksen avaamisen ilmoitusta voi muokata itse, ks. otsikko "Lukitsemisen ja lukituksen avaamisen kuittaamistavan valitseminen".

Ulkopuolinen osoitus

Lukitus
  • Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen vilkkumalla samalla, kun ulkotaustapeilit1 kääntyvät sisäänpäin.
Lukituksen avaaminen
  • Auton varoitusvilkut osoittavat lukituksen avaamisen vilkkumalla kaksi kertaa samalla kun ulkotaustapeilit kääntyvät ulospäin1.

Jotta auton voidaan osoittaa olevan lukittu, kaikkien ovien, takaluukun ja konepellin on oltava suljettuina.

Jos lukitseminen tapahtuu vain kuljettajan oven ollessa lukittuna2, lukitseminen tapahtuu, mutta sen osoitus tapahtuu vasta, kun kaikki ovat, takaluukku ja konepelti on suljettu.

Lukko- ja hälytysilmaisin

P5-1507 Security LED (Larmindikator)
Lukko- ja hälytysilmaisin kojelaudassa näyttää lukkojärjestelmän tilan.

Pitkä vilkutus ilmoittaa auton lukitsemisesta. Auton lukitustila osoitetaan lyhyinä sykkivinä vilkkumisina.

Lukituspainikkeiden merkkivalot

Etuovet

P5-1507 Central locking front door
Merkkivalolla varustetut lukkonupit etuovissa.

Palava merkkivalo kummankin etuoven lukkonupissa osoittaa, että kaikki ovet on lukittu. Jos jokin ovista avataan, valo sammuu molemmissa ovissa.

Kaikissa ovissa*

P5-1507 Central locking rear door
Merkkivalolla varustettu lukkonuppi takaovessa.

Palava merkkivalo kunkin oven lukkonupissa osoittaa, että kyseinen ovi on lukittu. Jos jonkin oven lukitus avataan, kyseinen valo sammuu, mutta muut palavat edelleen.

Lukitsemisen ja lukituksen avaamisen kuittaamistavan valitseminen

Lukitsemisen/lukituksen avaamisen eri osoitusvaihtoehdot voidaan asettaa keskinäytön kautta.
Painakaa keskinäytön päänäkymässä Asetukset.
Painakaa My CarLukitusLukituksen ja avauksen palaute/>
Valitkaa kuuluvan ja näkyvän vastauksen asetus.

Lukekaa lisää lukitsemisen/lukituksen avaamisen osoittamisesta osasta "Turvavalaistus" ja "Ulkotaustapeilien asettaminen".

  1. 1 Vain sähköisesti sisäänkäännettävillä taustapeileillä varustetut autot.
  2. * Valinnais-/lisävaruste.
  3. 2 Ei koske autoja, jotka on varustettu avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry*).

Oliko tästä apua?