Clean Zone Interior Package*

Clean Zone Interior Package (CZIP) käsittää sarjan muutoksia, jotka pitävät matkustamon entistä puhtaampana allergiaa ja astmaa aiheuttavista aineista.
Se sisältää seuraavaa:
  • Laajennettu puhallintoiminto, joka tarkoittaa, että puhallin käynnistyy avattaessa auton lukitus kauko-ohjaimella. Puhallin täyttää tällöin matkustamon raittiilla ilmalla. Toiminto käynnistyy tarvittaessa ja sulkeutuu automaattisesti hetken kuluttua tai kun jokin matkustamon ovista avataan. Puhaltimen toiminta-aika lyhenee vähitellen pienentyvän tarpeen takia, kunnes auto on 4 vuotta vanha.
  • Täysautomaattinen ilmanlaatujärjestelmä Interior Air Quality System (IAQS).
  1. * Valinnais-/lisävaruste.