XC90

2017

Volvo On Call*-järjestelmän turvallisuuspalvelut

Volvo On Call tarjoaa apua, kun autoon on murtauduttu tai auto on varastettu ja se voi etäavata lukituksen, jos avaimet ovat kadonneet tai jääneet lukittuun autoon.

Turvallisuuspalvelujen tarkoituksena on minimoida vaara, että menetätte autonne sekä auttaa teitä esim. rengasrikon sattuessa tai polttoaineen loppuessa. Jos auto varastetaan, se voidaan lisäksi jäljittää ja mahdollisesti deaktivoida.

Jos auto tulee jännitteettömäksi, Volvo On Call:n vara-akku alkaa toimia.

Hätä- ja turvapalveluiden lisäksi tietyillä markkina-alueilla on laajennettu turvajärjestelmä valinnaisena.

Varkausilmoitus

Volvo On Call lähettää automaattisen signaalin Volvo On Call-palvelukeskukseen murron tai varkauden yhteydessä (jos auto hälytysjärjestelmä on aktivoitu).

Jos auton hälytysjärjestelmä aktivoidaan, Volvo On Call:n palvelukeskusta informoidaan automaattisesti tietyn ajan kuluttua. Jos hälytys suljetaan etäavaimella, palvelu keskeytetään.

Varastetun auton jäljittäminen

Jos on havaittu auton varastaminen tai muu luvaton käyttöönotto, auton omistaja voi yhdessä poliisin ja Volvo On Call-palvelukeskuksen kanssa sopia auton jäljittämisestä. Volvo On Call-palvelukeskus lähettää autoon ilmoituksen auton sijainnin määrittämisestä. Sen jälkeen otetaan yhteys poliisiin tai muuhun viranomaiseen.

 Huomio

Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.

Lukituksen etäavaaminen

Jos auton etäavain on kadonnut tai tullut lukituksi autoon, on mahdollista etäavata auton lukitus lähimpien 5 vuorokauden aikana Volvo On Call:n palvelukeskuksen avulla, kun vaadittu vahvistus hyväksytyllä PIN-koodilla on saatu. Sen jälkeen Volvo On Call:n palvelukeskus avaa lukituksen etätoimintona sopimuksen mukaisesti.

Kaukokäyttöinen käynnistyksenesto1

Jos auto on varastettu, ottaa omistaja tai viranomainen yhteyden Volvo On Call:n palvelukeskukseen.

 Huomio

Tämä pätee myös tilanteessa, jossa auto on varastettu käyttäen siihen kuuluvaa etäavainta.

Oltuaan yhteydessä viranomaisiin Volvo On Call-palvelukeskus deaktivoi etäavaimet auton käynnistämisen estämiseksi. Deaktivoitu auto voidaan käynnistää uudelleen vain ottamalla yhteys Volvo On Call:n palvelukeskukseen ja sen jälkeen hyväksytyllä PIN-koodilla tehdyllä vahvistuksella. Sen jälkeen Volvo On Call:n palvelukeskus aktivoi auton.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Tietyt markkina-alueet.

Oliko tästä apua?