Elektroninen vakautuksen säätö

Elektroninen vakautuksenhallinta (Electronic Stability Control - ESC) auttaa kuljettajaa välttämään luistoja ja parantaa auton etenemiskykyä.
P5-1507-Symbol-ESC 19x19

Jarrutettaessa voidaan ESC-järjestelmän toiminta havaita sykkivänä äänenä. Painettaessa kaasua auto voi kiihtyä odotettua hitaammin.

 Varoitus

Vakautusjärjestelmä ESC on täydentävä apuväline - se ei kykene käsittelemään kaikkia tilanteita kaikissa keleissä.

Kuljettajalla on aina vastuussa auton turvallisesta ajamisesta sekä voimassa olevien liikennesääntöjen ja määräysten noudattamisesta.

ESC-järjestelmä muodostuu seuraavista toiminnoista:

  • Sivuluistonestotoiminto
  • Vetoluistonestotoiminto
  • Vetovoimatoiminto
  • Moottorijarrutuksen ohjaus
  • Perävaunun vakautusjärjestelmä

Sivuluistonestotoiminto

Toiminto ohjaa pyörien veto- ja jarrutusvoimaa yksilöllisesti auton vakauttamiseksi.

Vetoluistonestotoiminto

Toiminto estää vetävien pyörien luistamisen tien pintaa vasten kiihdytyksessä.

Vetovoimatoiminto

Toiminto on aktiivinen pienessä nopeudessa ja siirtää voimaa luistavalta pyörältä sille vetävälle pyörälle, joka ei luista.

Moottorijarrutuksen ohjaus

Moottorijarrutuksen ohjaus (Engine Drag Control - EDC) estää tahattoman pyörien lukkiutumisen esim. alasvaihtamisen tai moottorijarrutuksen jälkeen ajettaessa pienillä vaihteilla liukkaalla alustalla.

Tahaton pyörien lukkiutuminen ajon aikana voi mm. vaikeuttaa kuljettajan mahdollisuuksia ohjata autoa.

Perävaunun vakautusjärjestelmä*1

Perävaunun vakautusjärjestelmän (Trailer Stability Assist - TSA) tehtävänä on vakauttaa auton ja perävaunun yhdistelmä tilanteissa, joissa yhdistelmä on alkanut heilahdella itsestään. Katsokaa lisätietoja osasta "Perävaunun vetäminen".

 Huomio

TSA-toiminto poistuu toiminnasta, jos urheilullinen ajotila valitaan.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Perävaunun vakautusjärjestelmä kuuluu Volvon alkuperäisen vetokoukun asennukseen.

Oliko tästä apua?