XC90

2017

Huollon ja korjauksen varaaminen1

Huolto-, korjaus- ja varaustietojen käsittely suoraan yhdistetyssä autossanne.

Tiedot käsitellään sovelluksessa Auton tila, joka avataan keskinäytön sovellusnäkymästä.

Tällä palvelulla saadaan tietyillä markkina-alueilla miellyttävä tapa varata huolto ja korjaamokäynti suoraan autosta. Auton tiedot lähetetään jälleenmyyjällenne, joka voi valmistella korjaamokäyntiä. Jälleenmyyjä palaa asiaan varausehdotuksella. Tietyillä markkina-alueilla järjestelmä muistuttaa Teitä varatusta ajasta sen lähestyessä ja navigointijärjestelmä2 voi lisäksi opastaa Teidät korjaamolle, kun on aika. Autossa on saatavilla tiedot jälleenmyyjästä ja korjaamoon voi ottaa yhteyttä milloin tahansa.

Ennen kuin palvelua voi käyttää

Volvo ID

 • Luokaa Volvo ID, katsokaa osa "Volvo ID".
 • Rekisteröikää Volvo ID autoon, katsokaan osa "Volvo ID". Jos Volvo ID on jo olemassa, käyttäkää samaa sähköpostiosoitetta, jota käytettiin, kun Volvo ID luotiin.

Yhteydenotto-osoitteen vaihtaminen

Jos haluatte vaihtaa käytettävän sähköpostiosoitteen, tämä voidaan tehdä ottamalla yhteyttä Volvon jälleenmyyjään.

Valitkaa Volvon jälleenmyyjä

Valitkaa haluamanne Volvon jälleenmyyjä, jolta haluatte huolto- ja korjauspalveluja, menemällä osoitteeseen www.volvocars.com ja navigoikaa edelleen kohtaan My Volvo.

Edellytys varaukselle autosta

Varaustietojen lähettämiseksi autosta ja vastaanottamiseksi autoon pitää auton olla yhdistettynä, katsokaa osa "Kytketty auto".

Palvelun käyttäminen

Kun on huollon aika, ja tietyissä tapauksissa auton tarvitessa korjausta, kuljettajan näytössä ja ylimpänä keskinäytössä näytetään ilmoitus. Huoltoajankohdan määrittävät kulunut aika, moottorin käyntitunnit tai viimeisimmästä huollosta lähtien ajettu matka.

Voitte myös varata korjaamokäynnin myöhemmin omistajaportaalin My Volvo kautta. Jotta jälleenmyyjänne saa viimeisimmät tiedot autostanne, voitte lähettää auton tiedot jälleenmyyjälle, katsokaa jäljempänä osaa "Auton tietojen lähettäminen".

Huollon tai korjauksen varaaminen

Täyttäkää varaustiedustelu haluamananne ajankohtana tai kun ilmoitus huolto- tai korjaustarpeesta näytetään kuljettajan näytössä ja ylimpänä keskinäytössä.

Varaustiedustelun täyttäminen ja lähettäminen

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön sovellusnäkymästä.
Painakaa painiketta Ajanvaraukset.
Painakaa painiketta Pyydä ajanvar..
Varmistakaa, että kohtaan täytetään oikea Volvo ID.
Varmistakaa, että kohtaan täytetään haluttu Korjaamo.

Täyttäkää tiedot korjaamolle kenttään Tietoa korjaamolle, esim. jos haluatte, että korjaamokäynnin yhteydessä tehdään joitakin tiettyjä toimenpiteitä tai jos haluatte välittää korjaamolle jotain muuta olennaista tietoa.

P5-1507 img_hmc_mic

Voitte myös painaa painiketta ja puhua tiedot. Tiedot kirjoitetaan tuolloin varauskyselynne tietokenttään.

Painakaa painiketta Lähetä ajanvarauspyyntö.

Saatte varausehdotuksen autoonne parin päivän kuluessa3. Saatte samat tiedot myös sähköpostiinne ja siirtyessänne My Volvo -sivustolle.

Lähetettyänne varaustiedustelun kuljettajan näytön viesti auton huoltotarpeesta sammuu joillakin markkina-alueilla.

Painakaa painiketta Peruuta pyyntö, jos muutatte mielenne tiedustelun suhteen.

Varaustiedustelu sisältää auton tietoja, kun se lähetetään korjaamolle autosta Internet-yhteyden välityksellä. Tiedot helpottavat korjaamon suunnittelutyötä.

Varausehdotuksen hyväksyminen

Auto hakee varausehdotuksen Internet-yhteyden välityksellä silloin, kun yhteys on käytettävissä. Kun auto on vastaanottanut varausehdotuksen, keskinäytössä ylimpänä näytetään ilmoitus.

Painakaa ilmoitusta.
Jos varausehdotus sopii teille, painakaa painiketta Hyväksy. Muussa tapauksessa painakaa jotain painikkeista Lähetä uusi pyyntö tai Hylkää.

Kun varausehdotus on hyväksytty, vastaus lähetetään korjaamolle Internet-yhteyden välityksellä.

Auton tietojen lähettäminen

Auton tiedot voidaan lähettää autosta milloin tahansa, esim. jos varaatte korjaamokäynnin suoraan omistajaportaalin My Volvo kautta ja haluatte auttaa korjaamoa antamalla paremmat perustiedot.

Lähetettävät auton tiedot ovat ne, jotka on tallennettu viimeksi (kun auto oli edellisen kerran käynnissä).

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön sovellusnäkymästä.
Painakaa painiketta Ajanvaraukset.
Painakaa painiketta Lähetä auton data.

Keskinäytössä ylimpänä näytetään ilmoitus auton tietojen lähettämisestä. Voitte keskeyttää datasiirron painamalla rastia aktiviteetti-ilmaisimessa.

Auton tiedot lähetetään internet-yhteytenne kautta.

Korjaamotietojen katsominen

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön sovellusnäkymästä.
Painakaa painiketta Ajanvaraukset.
Painakaa painiketta Korjaamon tiedot.
Jälleenmyyjäänne koskevia tietoja sisältävä ponnahdusikkuna avautuu.
Soittakaa halutessanne jälleenmyyjälle tai painakaa osoitetta tai GPS-koordinaatteja aloittaaksenne navigoinnin korjaamollenne2.

Varaustiedot ja auton tiedot

Kun valitsette huollon varaamisen tai lähetätte auton tiedot autostanne, varaustiedot ja auton tiedot lähetetään Internet-yhteyden välityksellä. Auton tiedot helpottavat korjaamokäyntinne suunnittelua.

Auton tiedot koostuvat seuraavien osa-alueiden tiedoista:

 • huoltotarve
 • viimeisimmästä huollosta kulunut aika
 • toimintatila
 • nestemäärät
 • Mittarilukema
 • auton tunnistenumero (VIN4)
 • auton ohjelmistoversio
 • auton diagnoositiedot
 1. 1 Koskee tiettyjä markkina-alueita.
 2. * Valinnais-/lisävaruste.
 3. 2 Koskee järjestelmää Sensus Navigation.*.
 4. 3 Ajanjakso voi vaihdella markkina-alueesta riippuen.
 5. 4 Vehicle Identification Number.

Oliko tästä apua?