Renkaiden kokomerkintä

Renkaiden koon, kuormitusindeksin ja nopeusluokan merkinnät.

Auto on kokonaishyväksytty tietyillä vanteiden ja renkaiden yhdistelmillä.

Kokomerkintä

Kaikissa renkaissa on kokomerkintä, esimerkiksi: 235/60 R18 103 H.

235

Renkaan leveys (mm)

60

Renkaan kyljen korkeuden ja renkaan leveyden välinen suhde (%)
RVyörengas

18

Vanteen halkaisija tuumina

103

Koodinumerot suurimmalle sallitulle rengaskuormalle, kuormitusindeksi (LI)

H

Koodimerkintä suurimmalle sallitulle nopeudelle, nopeusluokka (SS). (Tässä tapauksessa 210 km/h (130 mph).)

Kuormitusindeksi

Jokaisella renkaalla on tietty kyky kantaa kuormaa, kuormitusindeksi (LI). Auton massa ratkaisee, mikä kuorituskyky renkailta vaaditaan. Pienin sallittu kuormitusindeksi ilmoitetaan kuormitusindeksitaulukossa.

Nopeusluokka

Jokainen rengas kestää tietyn enimmäisnopeuden. Renkaiden nopeusluokan, SS (Speed Symbol), pitää vastata vähintään auton huippunopeutta. Seuraavassa taulukossa ilmoitetaan, mikä suurin sallittu nopeus koskee ko. nopeusluokkaa (SS). Ainoa poikkeus näistä määräyksistä ovat talvirenkaat1, joissa saadaan käyttää alempaa nopeusluokkaa. Jos sellainen rengas valitaan, ei autolla saa ajaa lujempaa kuin mille rengas on luokiteltu. (Esim. luokan Q renkaalla saa ajaa enintään 160 km/h (100 mph).) Keli ratkaisee, kuinka lujaa autolla voidaan ajaa, ei renkaiden nopeusluokka.

 Huomio

Suurin sallittu nopeus on ilmoitettu taulukossa.
Q160 km/h (100 mph) (käytetään vain talvirenkaissa)
T190 km/h (118 mph)
H210 km/h (130 mph)
V240 km/h (149 mph)
W270 km/h (168 mph)
Y300 km/h (186 mph)

 Varoitus

Pienin sallittu kuormitusindeksi (LI) ja nopeusluokka (SS) renkaille ko. moottoriversion suhteen ilmenevät taulukosta "Kuormitusindeksi ja nopeusluokka". Jos käytetään liian alhaisen kuormitusindeksin tai nopeusluokan rengasta, se voi ylikuumentua ja vaurioitua.
  1. 1 Sekä nastoitetut että nastattomat renkaat.