Tuhkakuppien tyhjentäminen*

Jos autossa on savukkeensytytin, tunnelikonsolin mukinpitimessä ja toisen istuinrivin ovipaneeleissa on irrotettavat tuhkakupit.

Tunnelikonsolin tuhkakupin tyhjentäminen

Irrottakaa tuhkakuppi vetämällä se suoraan ylöspäin pois mukinpitimestä ja tyhjentäkää sisältö.
Asettakaa tuhkakuppi takaisin mukinpitimeen.

Toisen istuinrivin ovipaneelien tuhkakupin tyhjentäminen

P5-1617-Ashtray removal 2nd row
Avatkaa tuhkakupin kansi ja työntäkää se sitten ylöspäin täysin pystysuoraan asentoon.
Tuhkakuppia paikallaan pitävä salpa vapautuu.
Nostakaa tuhkakuppi pois ja tyhjentäkää sisältö.
Asettakaa tuhkakuppi takaisin ja antakaa sen liukua alaspäin sivuilla oleviin uriin.
P5-1617-Ashtray refitting 2nd row
Painakaa tuhkakuppia varovasti sen kahdelta lyhyeltä sivulta.
Tuhkakuppia paikallaan pitävä salpa kiinnittyy uudelleen.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?