Takaluukun avaaminen/sulkeminen jalan liikkeellä*

Takaluukun käytön helpottamiseksi, esim. käsien ollessa varattuina, se voidaan avata/sulkea viemällä jalkaa eteenpäin takapuskurin alapuolella.
P5-15w19 - POT footmovement sensor
Tunnistin on sijoitettu puskurin keskikohdan vasemmalla puolelle1.

Edellytetään, että jokin auton etäavaimista on käyttöetäisyydellä2 auton takana, jotta avaaminen/sulkeminen on mahdollista. Tämä koskee myös jo lukitsematonta autoa tarkoituksettoman avaamisen välttämiseksi esim. auton pesun yhteydessä.

Käsittely

P5-15w19 - Tailgate Footmovement
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.

Avaaminen/sulkeminen

 Huomio

Jalalla käytettävän takaluukun toiminnosta on kaksi eri versiota:

  • Avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä
  • Pelkkä lukituksen avaaminen jalan liikkeellä (avatkaa takaluukku nostamalla sitä käsin)

Huomatkaa, että avaaminen ja sulkeminen jalan liikkeellä edellyttää lisävarusteena saatavaa sähkötoimista takaluukkua*.

Viekää jalka hitaasti kerran eteenpäin takapuskurin alapuolella vasemmalla. Ottakaa sitten askel taaksepäin. Puskuriin ei tule koskea.

Lyhyt äänimerkki kuuluu, kun avaaminen/sulkeminen aktivoituu - takaluukku avautuu/sulkeutuu.

Jos takaluukku on auki, aktivointi jalan liikkeellä sulkee sen aina.

Takaluukku voidaan myös sulkea kojelaudassa olevalla painikkeella, etäavaimella tai painikkeella/painikkeilla3 takaluukun alaosassa. Lisätietoja, ks. osaa "Sähkökäyttöinen takaluukku".

Jos useita jalan liikkeitä tapahtuu eikä hyväksyttävää etäavainta ole auton takana, avaaminen ei ole mahdollista ennen kuin tietyn ajan kuluttua.

Älkää pitäkö jalkaanne auton alla pitkään, koska tällöin aktivointi voi epäonnistua.

Avaamisen/sulkemisen keskeyttäminen

Viekää jalkanne kerran hitaasti eteenpäin avaamisen/sulkemisen aikana, jotta takaluukun liike pysähtyy.

Etäavaimen ei tarvitse olla auton lähellä avaamisen/sulkeutumisen keskeyttämiseksi.

 Huomio

On olemassa vaara rajoitetusta tai puuttuvasta toiminnosta, jos takapuskuria kuormittavat suuret määrät jäätä, lunta, likaa tai vastaavaa. Muistakaa tämän vuoksi pitää se puhtaana.

 Huomio

Huomatkaa, että järjestelmä voi aktivoitua autopesussa tms., jos etäavain on käyttöetäisyydellä.

Lisävarusteena liukulevy/diffuusori*

Jos auto on varustettu liukulevyllä/diffuusorilla*, tunnistin on sijoitettu puskurin vasemman kulman suuntaan.

POT foot movement sensor Skidplate
Jos auto on varustettu liukulevyllä/diffuusorilla*, tunnistin on sijoitettu puskurin vasemman kulman suuntaan.

Jos autossa on liukulevy/diffuusori, jalka viedään auton alle sivulta päin avautumisen/sulkemisen aktivoimiseksi.

P5-15w19 - POT foot movement detection Skidplate
Jalan liike tunnistimen aktivoitumisalueella.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Jos auto on varustettu liukulevyllä/diffuusorilla*, tunnistin on sijoitettu puskurin vasemman kulman suuntaan.
  3. 2 Ks. osa "Etäavaimen käyttöetäisyys" saadaksenne lisätietoja.
  4. 3 Koskee vain avaimettomalla lukitsemisella/lukituksen avaamisella (Passive Entry)* varustettua autoa.

Oliko tästä apua?