Cross Traffic Alert -toiminnon rajoitukset

Toiminnon Cross Traffic Alert (CTA) toiminnallisuus voi olla tietyissä tilanteissa rajoittunut.

CTA ei toimi optimaalisesti kaikissa tilanteissa, vaan sillä on tietty rajoitus - CTA-tunnistimet eivät voi "nähdä" muiden pysäköityjen ajoneuvojen tai peittävien esineiden läpi.

Tässä on muutamia esimerkkejä siitä, milloin CTA:n "näkökenttä" voi olla rajoittunut eikä lähestyviä ajoneuvoja sen vuoksi voida nähdä ennen kuin ne ovat hyvin lähellä:

P5-1507-CrossTrafficAlert Princip-Exception1
Auto on syvällä pysäköintitaskussa.
P5-1507-CrossTrafficAlert Princip-Exception2
Kulmassa olevassa pysäköintitaskussa voi CTA olla täysin "sokea" toiseen suuntaan.
  1. P5-Icon red circle 1Sokea CTA-sektori.
  2. P5-Icon red circle 2Sektori, jossa CTA voi havaita/"nähdä".

Kun oma auto peruuttaa hitaasti, kulma kuitenkin muuttuu suhteessa peittävään autoon/esineeseen, jolloin sokea sektori pienenee nopeasti.

Esimerkkejä lisärajoituksista:
  • Lika, jää ja lumi, joka peittää tunnistimet, voi rajoittaa toimintoja ja tehdä varoitukset mahdottomiksi.
  • CTA deaktivoidaan, kun perävaunu yhdistetään auton sähköjärjestelmään.

Tunnistimet

CTA-toimintojen tunnistimet on sijoitettu kummankin kulman takalokasuojan/puskurin sisäpuolelle. Myös toiminto Blind Spot Information (BLIS) käyttää tunnistimia.

P5-1507-CrossTrafficAlert Sensor
Pitäkää tämä pinta puhtaana sekä auton vasemmalla että sen oikealla puolella.

Optimaalisen toiminnan kannalta on tärkeää, että tunnistimien edessä olevat pinnat pidetään puhtaina.

Älkää kiinnittäkö esineitä, teippiä, tarroja tai vastaavaa tunnistimien pinnalle.

 Tärkeää

BLIS- ja CTA-toimintojen komponenttien korjauksen tai puskurien uudelleenmaalauksen saa tehdä vain korjaamo - valtuutettua Volvon teknistä palvelua suositellaan.

Oliko tästä apua?