Polttoaineen loppuminen ja dieselmoottori

Sen jälkeen, kun moottori on sammunut polttoaineen puutteen takia, polttoainejärjestelmä tarvitsee pienen hetken tarkastuksen suorittamiseen.

Ennen kuin moottori käynnistetään sen jälkeen, kun polttoainesäiliö on täytetty dieselillä - menetelkää näin:

  1. Etäavaimen pitää olla autossa.
  2. Pitäkää auto jännitetilassa II - kääntäkää käynnistyskytkin asentoon START painamatta jarrupoljinta ja pitäkää käynnistyskytkintä START-asennossa n. 4 sekuntia. Vapauttakaa säädin sen jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.
  3. Odottakaa n. yksi minuutti.
  4. Moottorin käynnistämiseksi: Painakaa jarrupoljinta ja kääntäkää jälleen käynnistyskytkin asentoon START.

 Huomio

Ennen polttoaineen täyttöä polttoaineen puutteen yhteydessä:

  • Pysäyttäkää auto tasaiselle/vaakasuoralle alustalle, mikäli mahdollista - jos auto on vinossa, on olemassa ilmakuplien vaara polttoaineen syötössä.

Varakanisterilla polttoainetta lisättäessä huomattavaa

Varakanisterilla dieselpolttoainetta lisättäessä käyttäkää suppiloa, joka on lattialuukun alla kuormatilassa. Olkaa tarkka, että suppilon putki viedään kunnolla täyttöputkeen. Täyttöputkessa on avattava luukku ja suppilon putki pitää viedä luukun ohi ennen kuin lisääminen voidaan aloittaa.

Oliko tästä apua?