Symbolit ja ilmoitukset Kaista-avustaja -toimintoa varten

Eräitä kaista-avustajan toimintoja koskevia symboleja ja ilmoituksia voidaan esittää kuljettajan näytössä.

Symboli kuljettajan näytössä

P5-1507-Symbol-LDW/LKA På+Tillgänglig

Kaista-avustaja visualisoidaan symbolilla kuljettajan näytössä eri tilanteita varten.

Tässä on muutamia esimerkkejä symbolien ulkonäöstä ja missä tilanteessa se esitetään:

Käytettävissä

P5-1507-LDW/LKA Symbol+Princip - På+Tillgänglig
Käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat valkoisia.

Kaista-avustaja lukee ajokaistan toista sivuviivaa tai molempia sivuviivoja.

Ei käytettävissä

P5-1507-LDW/LKA Symbol+Princip - På+Otillgänglig
Ei käytettävissä - symbolin sivuviivat ovat harmaita.

Kaista-avustaja ei voi lukea ajokaistan sivuviivoja, nopeus on liian pieni tai tie on liian kapea.

Ohjausavun/varoituksen näyttö

P5-1507-LDW/LKA Symbol+Princip - Varning/Styrning
Ohjausapu/varoitus - symbolin sivuviivat ovat värillisiä.

Kaista-avustaja osoittaa, että järjestelmä varoittaa ja/tai yrittää ohjata auton takaisin ajokaistalle.

Symbolit ja ilmoitukset

Seuraava taulukko näyttää joitakin esimerkkejä.

SymboliIlmoitusSisältö
P5-1507-TabellSymbol "Se i-bok" 10x10

Kuljettajan tukijärjest.

Rajoitettu toiminnallisuus Vaatii huollon

Järjestelmä ei toimi odotetulla tavalla. On otettava yhteys huoltoon - suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua.
P5-1507-TabellSymbol "Se i-bok" 10x10

Tuulilasin anturi

Anturi tukossa, katso käyttöopasta

Kameran kyky lukea ajorataa auton edessä on rajoittunut.
P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Lane Keeping Aid

Ohjaa autoa

LKA:n ohjausapu ei toimi, jos kuljettaja ei pidä käsiä ohjauspyörällä. Noudattakaa kehotusta ja ohjatkaa autoa.
P5-1507-Knapp-LKA Hands-Off-Warning

Lane Keeping Aid

Valmiudessa, kunnes ohjausta käytetään

LKA on valmiustilassa, kunnes kuljettaja alkaa jälleen ohjata autoa.

Oliko tästä apua?