Turvallisuus

Auto on varustettu usealla turvajärjestelmällä, jotka yhdessä suojaavat auton kuljettajaa ja matkustajia onnettomuustilanteessa.

Autossa on useita antureita, jotka reagoivat onnettomuudessa ja aktivoivat eri turvajärjestelmiä, esim. erityyppiset turvatyynyt ja turvavöiden esikiristimet. Onnettomuustilanteesta (esim. törmäykset eri kulmista, ympäripyörähdys tai ulosajo) riippuen järjestelmät reagoivat eri tavoin parhaan suojavaikutuksen tarjoamiseksi.

Näiden lisäksi on myös mekaanisia turvajärjestelmiä, kuten Whiplash Protection System. Auto on myös valmistettu siten, että suuri osa törmäysvoimasta jakaantuu palkkien, pilarien, lattian, katon ja muiden korin osien kesken.

Onnettomuuden jälkeen auton turvallisuustila voidaan aktivoida, jos jokin auton tärkeistä toiminnoista on vaurioitunut.

Varoitussymboli kuljettajan näytössä

P5-1507 Symbol SRS indicator

Varoitussymboli kuljettajan näytössä syttyy, kun auton sähköjärjestelmä asetetaan jännitetilaan II. Symboli sammuu n. 6 sekunnin kuluttua, jos auton turvallisuusjärjestelmä on kunnossa.

 Varoitus

Jos varoitussymboli jää palamaan tai syttyy ajon aikana ja kuljettajan näytössä näytetään viesti SRS-turvatyyny Huolla heti. Aja korjaamoon, se on merkki siitä, että jokin turvajärjestelmä ei toimi moitteettomasti. Volvo suosittelee ottamaan pikimmiten yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.
P5-1507 Symbol General red

Jos tarvittava varoitussymboli on rikki, yleinen varoitussymboli syttyy sen sijasta ja kuljettajan näytössä näytetään sama ilmoitus.

Oliko tästä apua?