Jännitetilat

Auton sähköjärjestelmä voidaan asettaa eri tasoille/tiloihin ja saada siten eri toimintoja käyttöön.

Rajoitetun toimintomäärän käytön mahdollistamiseksi moottorin ollessa sammutettuna voidaan auton sähköjärjestelmä asettaa 3 eri tasolle - 0, I ja II. Käyttöopas selostaa perusteellisesti nämä tasot nimellä "jännitetila".

Seuraava taulukko esittää, mitkä toiminnot ovat käytettävissä kussakin jännitetilassa/kullakin tasolla:

TasoToiminnot
0
 • Matkamittari, kello ja lämpömittari sytytetään.
 • Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan säätää.
 • Ikkunannostimia voidaan käyttää.
 • Keskinäyttö käynnistyy ja sitä voidaan käyttää.
 • Audio on mahdollista käynnistää.

Toiminnot ovat aikaohjattuja tässä jännitetilassa ja ne suljetaan automaattisesti hetken kuluttua.

I
 • Panoraamakattoa, ikkunannostimia, 12 V:n liitäntää matkustamossa, navigointia, puhelinta, tuuletuspuhallinta ja tuulilasinpyyhkimiä voidaan käyttää.
 • Sähkökäyttöisiä istuimia voidaan säätää.
 • 12 V:n liitäntää kuormatilassa voidaan käyttää.
 • Audio käynnistyy automaattisesti, jos se oli käynnissä, kun autosta poistuttiin.

Virrankulutus kuormittaa akkua tässä jännitetilassa.

II
 • Valonheittimet sytytetään.
 • Varoitus-/merkkivalot palavat 5 sekuntia.
 • Useat muut järjestelmät aktivoidaan. Istuintyynyjen ja takalasin sähkölämmitys voidaan kuitenkin aktivoida vasta auton käynnistämisen jälkeen.

Tämä jännitetila kuluttaa paljon virtaa akusta ja sitä tulee sen vuoksi välttää!

Jännitetilan valitseminen

P5-1507-Start/switch off engine
Käynnistyskytkin tunnelikonsolissa.
 • Jännitetila 0 - Avatkaa auton lukitus ja säilyttäkää etäavainta auton sisällä.

 Huomio

Tason I tai II saavuttamiseksi ilman moottorin käynnistämistä - älkää painako jarrupoljinta tai kytkinpoljinta käsinvaihdolla varustetuissa autoissa, kun nämä jännitetilat valitaan.
 • Jännitetila I - Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon START ja vapauttakaa kytkin. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.
 • Jännitetila II - Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon START ja pitäkää kytkin START-asennossa n. 4 sekuntia. Vapauttakaa säädin sen jälkeen, se palaa automaattisesti alkuasentoon.
 • Takaisin jännitetilaan 0 - Jännitetilaan 0 palaamiseksi tiloista I ja II - Kääntäkää käynnistyskytkin asentoon STOP ja vapauttakaa kytkin. Säädin palaa automaattisesti alkuasentoon.