Määränpään antaminen osoitteen avulla

Määränpää voidaan antaa eri tavoin - syöttämällä osoite on yksi näistä tavoista.
P5-1507-Navi-Symbol Set dest.

Painakaa Aseta näytössä alimpana – karttakuva vaihtuu osoitehakuun ja sen hakukenttään.

P5-1507-NAVI-Ange resmål Adress
Esimerkki hakukentästä - ne voivat vaihdella markkina-alueesta/alueesta riippuen.

Huomatkaa, että tässä kuvatut hakuvaihtoehdot eivät ole saatavilla kaikilla markkina-alueilla/alueilla - näyttö näyttää ainoastaan kulloisellakin hakualueella mahdolliset hakuvaihtoehdot.

Kaikkia kenttiä ei tarvitse täyttää. Jos halutaan esim. ajaa johonkin kaupunkiin, riittää, että maa ja kaupunki ilmoitetaan. Järjestelmä opastaa tällöin kaupungin keskustaan.

Valitkaa haluamanne saatavilla oleva kirjoituskenttä ja kirjoittakaa keskinäytön näppäimistöllä:
  • Maa/Valtio/Maakunta
  • Kaupunki/Territorio/Postinro
  • Osoite
  • Numero
  • Risteys