Suojaverkko*

Suojaverkko estää kuormaa tulemasta matkustamon puolelle voimakkaissa jarrutuksissa.

Suojaverkko asennetaan neljään kiinnityskohtaan.

P5-1507 Cargo net - overview

Suojaverkko pitää turvallisuussyistä aina kiinnittää ja ankkuroida seuraavan selostuksen mukaisesti.

Verkko on valmistettu vahvasta nailonkudoksesta ja se voidaan kiinnittää kahteen eri paikkaan autossa:

  • Taempi asennus - toisen istuinrivin taakse.
  • Etumainen asennus – etuistuinten takana.

 Varoitus

Tavaratilan kuorma täytyy kiinnittää hyvin, myös oikein asennetulla suojaverkolla.

Asennus

 Varoitus

On välttämätöntä varmistua, että suojaverkon ylemmät kiinnikkeet on asennettu oikein ja että vetohihnat on kiinnitetty varmasti.

Vioittunutta suojaverkkoa ei saa käyttää.

 Huomio

Turvaverkon asentaminen on helpointa toisen takaoven kautta.
Käärikää suojaverkko auki ja katsokaa, että jaettu ylätanko verkossa lukkiutuu uloskäännettyyn asentoon.
Pujottakaa verkon toinen kiinnityshaka etumaiseen tai taempaan kattokiinnikkeeseen vetonauhojen lukot käännettyinä itseänne kohti.

Pujottakaa verkon toinen kiinnityshaka kattokiinnikkeeseen vastakkaisella puolella - teleskooppisesti joustavat kiinnityshaat helpottavat sovitusta.

Olkaa tarkkana, että painatte verkon kiinnityshaat ko. kattokiinnikkeen etumaiseen ääriasentoon.

Taempi asennus: Verkon ollessa asennettuna taempiin kattokiinnikkeisiin pujottakaa suojaverkon vetonauhat kuormatilan etumaisiin lattiasilmukoihin.

P5-1507 Cargo net - rear mounting
Taempi asennus.

Etumainen asennus: Verkon ollessa asennettuna etumaisiin kattokiinnikkeisiin pujottakaa vetonauhat ulompiin silmukoihin istuinten liukukiskojen takapäässä – tätä helpottaa, jos selkänojia oikaistaan ja istuimia työnnetään hieman eteenpäin.

P5-1507 Cargo net - front mounting
Etumainen asennus.

Huomatkaa, ettette paina istuinta/selkänojaa voimakkaasti verkkoa vasten, kun istuin/selkänoja työnnetään jälleen takaisin – säätäkää, kunnes istuin/selkänoja koskettaa verkkoa.

Kiristäkää suojaverkko vetonauhoilla.

 Tärkeää

Jos istuinta/selkänojaa painetaan voimakkaasti taaksepäin suojaverkkoa vasten, verkko ja/tai sen kattokiinnikkeet voivat vaurioitua.

Irrotus ja säilytys

Suojaverkko voidaan helposti irrottaa ja kääntää kokoon.
Vähentäkää suojaverkon jännitystä painamalla painiketta vetonauhan lukossa ja syöttämällä vetonauhaa vähän ulos ko. puolella.
Painakaa lukkohaat sisään ja irrottakaa vetonauhan molemmat koukut.
Irrottakaa yläkiinnitykset ja vapauttakaa verkko kattokiinnikkeistä.
Painakaa punaista painiketta tangossa voidaksenne kääntää ja sitten rullata verkon kokoon.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.