Aktiiviset kaarrevalot*

Aktiiviset kaarrevalot on suunniteltu antamaan mahdollisimman hyvä valaistus kaarteissa ja risteyksissä.

LED1-valonheittimillä* varustetussa autossa voi sen varustelutasosta riippuen olla aktiiviset kaarrevalot.

P5-1507 Light pattern ABL
Valokuvio toiminnon ollessa aktivoimaton (vasen) ja aktivoitu (oikea).

LED-valonheittimiin voi auton varustelutasosta riippuen kuulua aktiivisten kaarrevalojen toiminto. Aktiiviset kaarrevalot noudattavat ohjauspyörän liikettä antaakseen maksimaalisen valaistuksen kaarteissa ja risteyksissä, mikä parantaa samalla turvallisuutta.

Toiminto aktivoidaan automaattisesti käynnistettäessä auto. Toiminnon vian yhteydessä palaa symboli P5-1507 Symbol ABL kuljettajan näytössä samalla, kun kuljettajan näyttö esittää selittävän tekstin.

Toiminto on aktiivinen vain heikossa päivänvalossa tai pimeässä ja vain auton liikkuessa ja lähivalojen palaessa.

Toiminnon deaktivointi/aktivointi

Toiminto, joka on aktivoitu toimitettaessa auto toimitetaan tehtaalta, voidaan deaktivoida/aktivoida kahdella tavalla keskinäytön kautta:

Toimintonäkymän kautta

P5-1507 ICON_CAR_FUNCTIONS_ACTIVE_BENDING_LIGHTS

Painakaa painiketta Aktiiviset kaarrevalot.

Asetusten kautta

Painakaa Asetukset päänäkymässä.
Painakaa painiketta My CarValotUlkovalot.
Valitkaa pois/valitkaa Aktiiviset kaarrevalot.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Valodiodi (Light Emitting Diode)

Oliko tästä apua?