Pysäköintitutka*

Pysäköintitutka auttaa kuljettajaa sovittautumaan ahtaisiin tiloihin näyttämällä etäisyyden esteisiin äänisignaaleilla yhdistettynä grafiikkaan keskinäytössä.
P5-1507-PAS screen view
Näyttökuva estevyöhykkeineen ja tunnistinsektoreineen.

Keskinäyttö esittää yleiskuvan suhteesta auton ja havaittujen esteiden välillä.

Merkitty sektori ilmoittaa, missä este sijaitsee. Mitä lähempänä autosymbolia merkitty sektoriruutu on, sitä lyhyempi on etäisyys auton ja havaitun esteen välillä.

Mitä lyhyempi etäisyys esteeseen, sitä tiheämmin merkkiääni kuuluu. Muu äänentoistojärjestelmästä tuleva ääni vaimennetaan automaattisesti.

Edessä ja sivuilla olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen auton ollessa liikkeellä, mutta katkeaa auton seistyä paikallaan n. 2 sekuntia. Takana olevista esteistä varoittava äänisignaali on aktiivinen myös auton seistessä paikallaan.

Etäisyyden auton takana tai edessä olevaan esteeseen ollessa enintään 30 cm äänimerkki on jatkuva ja autosymbolia lähimpänä oleva aktiivisen tunnistimen kenttä on täytetty.

Pysäköintitutkan äänenvoimakkuutta voidaan säätää merkkiäänen kuuluessa keskikonsolin [>II]-säätimellä. Säätö voidaan tehdä myös päänäkymän valikkovaihtoehdossa Asetukset.

 Huomio

  • Äänivaroituksia annetaan vain suoraan auton reitillä olevista esteistä.

 Varoitus

  • Pysäköintiapu ei voi koskaan korvata kuljettajan itsensä vastuuta pysäköitäessä.
  • Tunnistimilla on kuolleita kulmia, joissa esteitä ei voida havaita.
  • Ottakaa huomioon esim. ihmiset tai eläimet, jotka ovat auton lähellä.

Taaksepäin

P5-1507-PAS rear
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Tunnistimet taaksepäin aktivoituvat, jos auto rullaa taaksepäin vaihteen ollessa kytkemättä tai kun vaihdevipu siirretään peruutusasentoon.

Mittausalue alkaa n. 1,5 metriä auton takana.

Peruutettaessa perävaunun ollessa kytkettynä pysäköintitutka taaksepäin deaktivoidaan automaattisesti.

 Huomio

Peruutettaessa esim. perävaunun kanssa tai polkupyöränpitimen ollessa vetokoukussa - ilman Volvon alkuperäistä perävaunujohdotusta - voidaan pysäköintitutka joutua sulkemaan manuaalisesti, etteivät tunnistimet reagoi näihin.

Sivuilla

P5-1507-PAS Sensorplacering

Pysäköintitutkan sivutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori. Ne ovat aktiivisia nopeuksilla alle 10 km/h (6 mph).

Mittausalue alkaa n. 30 cm auton sivuilta. Sivuilla olevan esteen aiheuttama äänisignaali tulee sivukaiuttimesta.

Eteenpäin

P5-1507-PAS front
HUOM! Kuva on kaaviomainen – yksityiskohdat voivat vaihdella automallista riippuen.

Pysäköintitutkan etutunnistimet aktivoituvat automaattisesti käynnistettäessä moottori. Etutunnistimet ovat aktiivisia nopeuksilla alle 10 km/h (6 mph).

Mittausalue alkaa n. 0,8 metriä auton edessä.

 Huomio

Pysäköintiapu suljetaan, kun seisontajarru kytketään tai P-asento valitaan automaattivaihteistolla varustetussa autossa.

 Tärkeää

Lisävaloja asennettaessa: Muistakaa, että ne eivät saa varjostaa tunnistimia - silloin lisävalot voidaan tunnistaa esteiksi.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.