Esi-ilmastoinnin käynnistäminen/sulkeminen*

Esi-ilmastointi lämmittää matkustamoa ja moottoria tai tuulettaa matkustamoa ajon aikana. Toiminto voidaan suorakäynnistää keskinäytöstä tai matkapuhelimesta.

Käynnistäminen/sulkeminen keskinäytöstä

P5-1646–Climate–Button preconditioning
Esi-ilmastointipainike välilehdellä Pysäköinti-ilmastointi ilmastointinäkymässä.
Avatkaa ilmastointinäkymä keskinäytössä.
Valitkaa välilehti Pysäköinti-ilmastointi .
Painakaa Esiasetukset.
Esi-ilmastointi käynnistetään/suljetaan ja painikkeen valo syttyy/sammuu.

 Huomio

Auton ovien ja ikkunoiden tulee olla kiinni matkustamon esi-ilmastoinnin aikana.

 Varoitus

Älkää käyttäkö esi-ilmastointia, jos auto on varustettu lämmittimellä*:

  • Sisällä tuulettamattomissa tiloissa. Pakokaasuja muodostuu, jos lämmitin käynnistyy.
  • Paikoissa, joiden läheisyydessä on palavaa tai helposti syttyvää materiaalia. Polttoaine, kaasut, pitkä ruoho, sahajauho jne. voivat syttyä.
  • Kun on olemassa vaara, että lämmittimen pakoputki on tukossa. Esim. runsas lumi oikeanpuoleisessa etupyöränkotelossa voi estää lämmittimen tuuletuksen.

Huomatkaa, että esi-ilmastoinnin voi käynnistää ajastin, joka on asetettu kauan sitten.

Käynnistys sovelluksesta*

Esi-ilmastoinnin käynnistys ja informaatio valituista asetuksista voidaan tehdä laitteesta, jossa on Volvo On Call* -sovellus. Esi-ilmastointi lämmittää matkustamon mukavuuslämpötilaan tai tuulettaa matkustamon vallitsevaan ulkolämpötilaan.

Jotta matkustamo voidaan myös viilentää mukavuuslämpötilaan (auton ilmastointilaitteella), voidaan käyttää moottorin etäkäynnistystoimintoa (Engine Remote Start - ERS)1 Volvo On Call* -sovelluksen välityksellä.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.
  2. 1 Tietyt automallit ja markkina-alueet.

Oliko tästä apua?