Moottoriöljyn tarkistus ja lisääminen

Öljymäärä havaitaan elektronisella öljymäärän anturilla.
P5-1507 Filler cap
Täyttöputki1.

Joissakin tapauksissa öljyä voi olla tarpeen lisätä huoltokertojen välillä.

Toimenpiteitä moottorin öljymäärän suhteen ei tarvitse tehdä ennen kuin kuljettajan näytössä esitetään ilmoitus.

 Varoitus

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Jos tämä symboli näytetään yhdessä viestin Moottorin öljymäärä Huolto tarpeen kanssa, aja korjaamolle – suosittelemme valtuutettua Volvon teknistä palvelua. Öljymäärä voi olla liian suuri.

 Tärkeää

P5-1519 Symbol Oil Level Service Required

Jos tämä symboli näytetään yhdessä alhaisen öljymäärän ilmoituksen kanssa, esimerkiksi Moottori öljy alhainen Lisää 1 litra, lisätkää tällöin vain ilmoitettu määrä, esim. 1 litra.

 Varoitus

Älkää läikyttäkö öljyä kuuman pakoputken päälle, sillä se aiheuttaa palovaaran.

Öljymäärän tarkistaminen

P5-1507 ICON_APP_SCREEN_CAR_INFO
Avatkaa sovellus Auton tila keskinäytön sovellusnäkymästä.
Näyttäkää öljymäärä painamalla painiketta Tila.
P5-1507 Oil graphic in centerdisplay
Öljymäärän grafiikka keskinäytössä.

Öljymäärä tarkastetaan elektronisen, keskinäytössä olevan öljymäärämittarin avulla, kun moottori on sammutettuna.

 Huomio

Järjestelmä ei voi tunnistaa muutoksia heti, kun öljyä lisätään tai lasketaan pois. Autolla on pitänyt ajaa n. 30km ja sen on pitänyt seistä paikallaan 5 minuuttia moottori sammutettuna vaakasuoralla alustalla ennen kuin öljymäärän näyttö tulee oikeaksi.

 Huomio

Jos oikeat edellytykset öljymäärän mittaamiselle eivät ole täyttyneet (aika moottorin sammuttamisen jälkeen, auton kallistuma, ulkolämpötila yms.), keskinäytössä esitetään ilmoitus Ei arvoja saatavana. Tämä ei tarkoita, että auton järjestelmässä on jotain vikaa.
  1. 1 Elektronisella öljymäärän anturilla varustetussa moottorissa ei ole mittatikkua.

Oliko tästä apua?