Pilot Assist* -toiminnon aikaetäisyyden asettaminen

Pilot Assist voidaan asettaa useille eri aikaetäisyyksille.
P5-1646-Pilot Assist symbol Avstånd + Styrning UTAN nr

Edellä olevaan ajoneuvoon voidaan valita eri aikavälejä ja tämä esitetään kuljettajan näytössä 1-5 vaakaviivana - mitä useampi viiva, sitä pidempi aikaetäisyys. Yksi viiva vastaa noin 1 sekuntia edessä olevaan ajoneuvoon, 5 viivaa vastaa noin 3 sekuntia.

 Huomio

Kun kuljettajan näytön symbolina on auto ja ohjauspyörä, Pilot Assist seuraa edellä ajavaa ajoneuvoa ennalta valitulla aikavälillä.

Kun symbolina on vain ohjauspyörä, edessä ei ole ajoneuvoa kohtuullisella etäisyydellä.

P5-1646-PilotAssist avstånd
Aikaetäisyyden säädin.
  1. P5-Icon red circle 1Aikaetäisyyden vähentäminen
  2. P5-Icon red circle 2Aikaetäisyyden lisääminen
  3. P5-Icon red circle 3Etäisyysosoitus
Painakaa ohjauspyörän painiketta (1) tai (2) aikaetäisyyden pienentämiseksi tai suurentamiseksi.
Etäisyysosoitus (3) näyttää ko. aikaetäisyyden.

Jotta edellä ajavaa autoa voidaan seurata pehmeästi ja miellyttävällä tavalla, Pilot Assist sallii aikaetäisyyden tuntuvan vaihtelun tietyissä tilanteissa. Esimerkiksi alhaisella ajonopeudella etäisyyden lyhentyessä Pilot Assist suurentaa aikaetäisyyttä hieman.

Huomatkaa, että pienet aikaetäisyydet antavat kuljettajalle lyhyen ajan reagoida ja toimia, jos tapahtuu jotain odottamatonta.

 Huomio

Käyttäkää vain paikallisten liikennesääntöjen sallimaa aikaetäisyyttä.

Jos Pilot Assist ei aktivoinnin yhteydessä tunnu vaikuttavan, syynä voi olla, että aikaetäisyys edessä olevaan ajoneuvoon estää nopeuden lisäämisen.

Mitä suurempi nopeus, sitä pitemmäksi tulee etäisyys metreinä annetulla aikaetäisyydellä.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?