Pyöränruuvit

Pyöränruuveja käytetään pyörien kiinnittämiseen napaan.

 Tärkeää

Pyöränruuvit pitää kiristää momenttiin 140 Nm. Liian voimakas tai löyhä kiristäminen voi vaurioittaa ruuviliitosta.

Käyttäkää vain Volvon testaamia ja hyväksymiä vanteita, jotka kuuluvat Volvon alkuperäiseen valikoimaan.

Tarkastakaa pyöränruuvien kiristysmomentti momenttiavaimella.

Älkää levittäkö voiteluainetta pyöränruuvien kierteisiin.

Lukittava pyöränruuvi*

Vaahtopalassa kuormalattian alla on paikka lukittavien pyöränruuvien hylsylle.

  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?