Turvavyönkiristin

Auto on varustettu pyroteknisillä ja sähkötoimisilla turvavyönkiristimillä, joiden tehtävänä on kiristää turvavyö kriittisissä tilanteissa ja törmäystilanteissa.

Turvavyönkiristin törmäyksen yhteydessä

Kaikki turvavyöt on varustettu pyroteknisillä turvavyönkiristimillä.

Pyrotekninen turvavyönkiristin tiukentaa turvavyötä riittävän voimakkaan törmäyksen yhteydessä sitä käyttävän kiinnittämiseksi tehokkaammin paikalleen.

Turvavyönkiristin kriittisissä tilanteissa

Kuljettajan ja etuistuimen matkustajan turvavyöt on varustettu sähköisellä turvavyönkiristimellä.

Turvavyönkiristin toimii yhdessä ja voi aktivoitua kuljettajan tukijärjestelmien City Safety ja Rear Collision Warning kanssa. Kriittisissä tilanteissa, kuten paniikkijarrutus, voimakas väistöliike, ulosajo (esim. auton luisuessa ojaan, noustessa irti maasta tai iskeytyessä johonkin maastossa), luisto tai törmäysvaara, turvavyönkiristimen sähkömoottori voi tiukentaa turvavyötä.

Sähköinen turvavyönkiristin sijoittaa käyttäjän paremmin, mikä vähentää vaaraa iskeytymisestä auton sisäosia vasten sekä parantaa turvajärjestelmien, kuten auton turvatyynyjen, vaikutusta.

 Tärkeää

Jos matkustajan turvatyyny deaktivoidaan, deaktivoidaan myös sähköinen turvavyönkiristin matkustajan puolella.

Sähköisen turvavyönkiristimen palauttaminen

Kun kriittinen tilanne on ohi, palautuvat turvavyö ja sähköinen turvavyönkiristin automaattisesti.

Jos vyö kuitenkin jää kireäksi:
Pysäyttäkää auto turvalliseen paikkaan.
Vapauttakaa turvavyö ja kytkekää se sitten uudelleen.
Vyö ja sähköinen turvavyönkiristin palautuvat.

 Varoitus

Älkää koskaan tehkö itse mitään muutoksia tai korjauksia turvavyöhön. Volvo suosittelee ottamaan yhteyden valtuutettuun Volvon tekniseen palveluun.

Jos turvavyö on ollut alttiina voimakkaalle kuormitukselle, esim. törmäyksen yhteydessä, koko turvavyö pitää vaihtaa. Osa turvavyön suojaominaisuuksista on voitu menettää, vaikka se vaikuttaa vaurioitumattomalta. Vaihtakaa turvavyö myös, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Uuden turvavyön pitää olla tyyppihyväksytty ja tarkoitettu samalle paikalle kuin pois vaihdetun turvavyön.

Oliko tästä apua?