Automaattivaihteiston vaihdeasennot

Automaattivaihteisto valitsee kulloiseenkin ajotilanteeseen parhaiten sopivan vaihteen. Vaihteistossa on myös manuaalinen vaihdeasento.

Vaihdeasento kuljettajan näytössä

P5-1507-gear shifter with gear shift modes

Kuljettajan näyttö osoittaa vaihteenvalitsimen asennon:

P, R, N, D tai M.

Manuaalisessa vaihdeasennossa näytetään myös käytössä oleva vaihde.

Vaihdeasennot

Pysäköintiasento P

Valitkaa asento P, kun on pysäköity tai kun moottori käynnistetään. Auton on oltava paikallaan, kun pysäköintiasento valitaan.

Jotta vaihteenvalitsin voidaan siirtää pois pysäköintiasennosta, jarrupolkimen pitää olla painettuna ja jännitetilan olla II.

P-asennossa vaihteisto on mekaanisesti lukittu. Kytkekää ensin seisontajarru, jos auto on pysäköitynä.

 Varoitus

Kytkekää aina seisontajarru pysäköidessänne kaltevalle alustalle. Kytketty vaihde tai automaattivaihteiston P-asento ei riitä pitämään autoa paikallaan kaikissa tilanteissa.

 Huomio

Vaihteenvalitsimen täytyy olla P-asennossa, ennen kuin auto voidaan lukita ja hälytin kytkeä.

Peruutusasento - R

Valitkaa asento R peruuttaaksenne. Auton on oltava paikallaan, kun peruutusasento valitaan.

Vapaa-asento - N

Mikään vaihde ei ole kytkettynä ja moottori voidaan käynnistää. Kytkekää seisontajarru, jos auto seisoo paikallaan vaihteenvalitsimen ollessa N-asennossa.

Jotta voidaan vaihtaa vapaa-asennosta toiseen vaihdeasentoon, pitää jarrupolkimen olla painettuna ja jännitetilan olla II.

Ajoasento - D

D on normaali ajoasento. Vaihtaminen ylös- ja alaspäin tapahtuu automaattisesti kaasunpainalluksen ja nopeuden mukaan. Auton on oltava paikallaan vaihdettaessa asennosta R asentoon D.

Manuaalinen vaihdeasento - M

Manuaalinen vaihdeasento voidaan valita milloin tahansa ajon aikana. Auto jarruttaa moottorilla, kun kaasupoljin vapautetaan.

Valitkaa manuaalinen vaihdeasento siirtämällä vaihteenvalitsin sivulle asennosta D ääriasentoon kohdassa "±". Kuljettajan näyttö esittää, mikä vaihde juuri silloin on kytkettynä.

  • Painakaa vaihteenvalitsinta eteenpäin "+" -merkin suuntaan vaihtaaksenne suuremmalle vaihteelle ja vapauttakaa se.
  • Painakaa vaihteenvalitsinta taaksepäin "" -merkin suuntaan vaihtaaksenne pienemmälle vaihteelle ja vapauttakaa se.
P5-1507-XC90- manual gear ind driver display
Manuaalinen vaihdeasento kuljettajan näytössä1.

Nykäysten ja moottorin sammumisen välttämiseksi vaihteisto vaihtaa automaattisesti alaspäin, jos nopeuden laskee alemmaksi kuin valitulle vaihteelle on kohtuullista.

Automaattiseen vaihtamiseen palaamiseksi painakaa vaihteenvalitsin sivulle ääriasentoon kohdassa D.

Kickdown

Kun kaasupoljin painetaan täysin pohjaan (normaalin täyskaasuasennon ohi), tapahtuu automaattisesti välitön vaihtaminen alaspäin, ns. kickdown.

Jos kaasupoljin päästetään kickdown-asennosta, tapahtuu vaihtaminen ylöspäin automaattisesti.

Kickdown-toimintoa käytetään, kun tarvitaan mahdollisimman hyvää kiihtyvyyttä, esim. ohitettaessa.

Varmuustoiminto

Moottorin ylikierrosten välttämiseksi on vaihteiston ohjausohjelma varustettu alasvaihtamissuojalla.

Vaihteisto ei salli vaihtamista alaspäin/kickdown-toimintoa, joka johtaa niin korkeaan kierroslukuun, että moottori voi vaurioitua. Jos kuljettaja kuitenkin yrittää tehdä tällaisen vaihtamisen moottorin kierrosluvun ollessa korkea, ei tapahdu mitään – alkuperäinen vaihde pysyy kytkettynä.

Kickdown-tilanteessa auto voi vaihtaa alaspäin yhden tai useamman portaan kerrallaan riippuen moottorin kierrosluvusta. Auto vaihtaa ylöspäin moottorivaurioiden estämiseksi, kun moottori saavuttaa enimmäiskierroslukunsa.

  1. 1 Kuva on kaaviomainen ja ulkonäkö voi vaihdella auton varustelusta riippuen.

Oliko tästä apua?