XC90

2017

Ajaminen hitaalla nopeudella*

Hitaan nopeuden toiminto Low Speed Control (LSC) helpottaa ja parantaa kulkua maastoajossa sekä ajettaessa liukkailla pinnoilla, esim. vedettäessä asuntovaunua ruohikkopinnoilla tai venetraileria veteenlaskurampeilla.

Jos autossa on ajotilasäädin*, toiminto sisältyy ajotilaan Off Road.

Toiminto on sovitettu maastoajoon ja perävaunun vetämiseen hitailla nopeuksilla, enintään n. 40 km/h (25 mph).

Ajettaessa hitailla nopeuksilla pienet vaihteet ja neliveto asetetaan etusijalle, mikä auttaa välttämään pyörien luistoa ja antaa paremman vetovoiman kaikille pyörille. Kaasupoljin on vähemmän herkkä vetovoiman ja nopeussäädön helpottamiseksi hitaassa ajossa.

Toiminto aktivoituu yhdessä Hill Descent Control (HDC) -toiminnon kanssa, jolloin nopeutta jyrkissä alamäissä voidaan säätää kaasupolkimella ja näin vähentää jarrupolkimen käytön tarvetta. Järjestelmä mahdollistaa hitaan ja tasaisen nopeuden ajettaessa jyrkissä alamäissä.

Pienen nopeuden ajon aktivointi, LSC

Toiminto aktivoidaan eri tavoin riippuen auton varustuksesta.

Ajotilasäätimellä*

P5-1507-drive mode scroll wheel
  • Valitkaa ajotila Off Road toiminnon aktivoimiseksi.
  • Valitkaa toinen ajotila sulkeaksenne.

Keskinäytön toimintonäkymässä

P5-1507-Hill descent control

Ilman ajotilasäädintä olevissa autoissa on hitaan nopeuden ajon toimintopainike varustettuna toiminnolla Hill Descent Control keskinäytön toimintonäkymässä.

Painakaa painiketta toiminnon aktivoimiseksi.
Valoilmaisin painikkeessa palaa, kun toiminto on aktivoitu.

 Huomio

Kun LSC HDC:n kanssa on aktivoituna, muuttuvat kaasupoljintuntuma sekä moottorin vaste.

 Huomio

Ajotilaa ei ole tarkoitettu käytettäväksi yleisillä teillä.

 Huomio

Toiminto suljetaan ajettaessa suuremmilla nopeuksilla ja se pitää aktivoida uudelleen hitaammilla nopeuksilla, jos niin halutaan.
  1. * Valinnais-/lisävaruste.

Oliko tästä apua?